Spring til indhold

Centrale elementer i handels- og investeringsaftalerne mellem EU og Singapore

08.05.2018  04:27

Den 18. april 2018 forelagde Europa-Kommissionen handelsaftalen mellem EU og Singapore og aftalen om investeringsbeskyttelse mellem EU og Singapore for Rådet.

Forhandlingerne om handels- og investeringsaftalerne fandt sted parallelt med forhandlingerne om partnerskabs- og samarbejdsaftalen, som snart vil blive undertegnet. Når den er trådt i kraft, vil partnerskabs- og samarbejdsaftalen danne de retlige rammer for en yderligere udvikling af det stærke og langvarige partnerskab mellem EU og Singapore.

EU's stærkere engagement i Sydøstasien

Handels- og investeringsaftalerne mellem EU og Singapore er de første bilaterale handels- og investeringsaftaler, der er indgået mellem EU og en medlemsstat af Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN). De er et vigtigt skridt på vejen mod EU's endelige mål om en handels- og investeringsaftale med ASEAN, hvor forhandlingerne, der blev indledt i 2007, blev sat i bero i 2009, da de befandt sig i et dødvande. Begge parter arbejder i øjeblikket frem mod at opnå enighed om en mulig genoptagelse af forhandlingerne.

Aftalerne med Singapore er et godt referencepunkt for andre handels- og investeringsaftaler, som EU i øjeblikket forhandler med ASEAN-landene. Siden forhandlingerne med Singapore blev iværksat i marts 2010 har EU endvidere indledt bilaterale forhandlinger med Malaysia (2010), Vietnam (2012), Thailand (2013), Filippinerne (2015) og Indonesien (2016).

Singapore er langt den største EU-handelspartner i ASEAN. Med den samlede bilaterale handel med varer på 53,3 mia. EUR i 2017 og med tjenesteydelser på 44,4 mia. EUR i 2016 tegnede Singapore sig for lige under en tredjedel af handelen med varer og tjenesteydelser mellem EU og ASEAN. Med en bilateral investeringsbeholdning på 256 mia. EUR i 2016 tegnede Singapore sig for ca. to tredjedele af investeringerne mellem de to regioner. Mere end 10 000 EU-virksomheder er etableret i Singapore og anvender det som et knudepunkt for at betjene hele Stillehavsområdet.

Handelsaftalen mellem EU og Singapore

Handelsaftalen mellem EU og Singapore er en af de første af den "nye generation" af bilaterale aftaler. Ud over den klassiske fjernelse af toldsatser og ikketoldmæssige hindringer for handel med varer og tjenesteydelser indeholder den vigtige bestemmelser om beskyttelse af intellektuel ejendom, liberalisering af investeringer, offentlige udbud, konkurrence og bæredygtig udvikling.

I aftalen fastsættes vilkårene for, hvorledes EU's virksomheder kan drage fuld fordel af de muligheder, der er skabt i Singapore som erhvervs- og transportknudepunkt i Sydøstasien.

Se aftalens fulde indhold her: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3327_da.htm 

Seneste nyt

    Se alle