Spring til indhold

Uændret vareeksport i november 2017. Årsvækst øget til 5,2 pct.

09.01.2018  10:53
Vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly var uændret i november 2017 i forhold til ok-tober viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik, som er offentliggjort i dag.

Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, blev øget til 5,2 pct. fra 5,0 pct. sidste måned eksklusiv energi, skibe og fly, mens væksten i de første 11 måneder af 2017 er opgjort til 4,9 pct. i forhold til samme periode i 2016.

I november var der stor fremgang i eksporten til USA (22 pct.) og til Nederlandene (10 pct.), men samtidig stor tilbagegang til Kina (20 pct.) og også fald til blandt andet Tyskland (6 pct.). Samlet set blev det til 0-vækst i november, men set over de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud er den sæsonkorrigerede vareeksport vokset med 1,6 pct. eksklusiv energi, skibe og fly.

I de første 11 måneder af 2017 har væksten været stærkest til Storbritannien med 37,8 pct., især som følge af øget salg af dele vindmøller. Endvidere har det været en høj vækst til Rusland med 15,7 pct., Kina med 7,9 pct., og Frankrig med 7,3 pct., mens væksten til USA har været negativ med 4,9 pct. i de første 11 måneder af 2017 i forhold til samme periode i 2016.

Cheføkonom i Udenrigsministeriet, Jacob Warburg, siger:

”Vareeksporten vokser i øjeblikket med omkring 5 pct. årligt både til lande i EU og til lande uden for EU. Blandt EU-landene har væksten de seneste 12 måneder været kraftigst til Storbritannien med 40 pct., mens faldet har været har været størst til Nederlandene med 30 pct. Til USA er vareeksporten faldet de seneste 12 måneder med 4,9 pct., eksklusiv skibe, fly og brændsler.

Læs Eksporten November 2017 

Yderligere oplysninger
Cheføkonom Jacob Warburg, tlf. 33921214/25267569, jacwar@um.dk