Spring til indhold

Dansk samhandel med Singapore

Eksport

 • Singapore var Danmarks 37. største eksportmarked for varer i 2017.
 • Singapore aftog i 2017 for DKK 2,8 mia., hvilket svarer til 0,41 % af den samlede danske vareeksport.
 • Vareeksporten til Singapore faldt i 2017 med 14,7 % ift. 2016.
 • Vigtigste eksportvaregruppe var i 2017 maskiner og -tilbehør til industrien (609,7 mio. DKK).
 • Eksporten af tjenesteydelser til Singapore beløb sig i 2016 til DKK 10,4 mia.
 • I femte måned af 2018 beløb den danske vareeksport til Singapore sig til DKK 1,55 mia. Det svarer til en stigning på 28,9 % i forhold til den samme periode i 2017 (DKK 1,20 mia.).

 

Import

 • Vareimporten fra Singapore udgjorde i 2017 DKK 3,8 mia., hvilket svarer til en stigning på 7,4 % ift. 2016.
 • Største importvaregruppe var i 2017 andre transportmidler (3,21 mia. DKK).
 • Importen af tjenesteydelser fra Singapore beløb sig i 2016 til DKK 10,3 mia.
 • I femte måned af 2018 beløb den danske vareimport fra Singapore sig til DKK 1,94 mia. Det svarer til en stigning på 817,6 % i forhold til den samme periode i 2017 (DKK 211,6 mio.).

 

Investeringer

 • Danmarks direkte investeringer i Singapore var ultimo 2016 på DKK 98,5 mia.
 • Singapores direkte investeringer i Danmark var ultimo 2016 på DKK 6,0 mia.

 

Tabel 1. Danmarks samhandel med Singapore siden 2013. (varer)

Mio. DKK

2013

2014

2015

2016

2017

Jan.-Maj. 2017

Jan.-Maj. 2018

Eksport

3.505

3.159

3.127

3.247

2.770

1.199

1.547

Import

820

696

1.059

3.493

3.750

212

1.942

 

Tabel 2: Største eksportvaregrupper i 2017

Eksportvaregruppe

Volumen i mio. DKK (2017)

Vækst i pct. ift. 2016

Maskiner og -tilbehør til industrien

610

3,7 %

Tekniske og videnskabelige instrumenter

213

-22,5 %

App. Til telekomm., lydoptagelse og -gengivelse

205

-21,0 %

Kraftmaskiner og motorer

181

1,0 %

Rå mineralolier og produkter deraf

175

311850,0 %

Samlet vareeksport til Singapore

2.770

-14,7 %

Kilde: Danmarks Statistik d. 9. August 2018
Kilde: HPA, Samhandelsnotits d. 14. August 2018