Spring til indhold

Økonomiske nøgletal

Singapore i tal

2010 2011 2012 2013 2014
BNP (Real vækst årligt) %

14,5

   5,16

1,3

3,5

BNP Mia. USD

 222,70

 265,622

276,52

287,374

Import af varer og services Ændring i %

-

1,406

3,245

2,615

Eksport af varer og services Ændring i %

-

3,489

0,271

2,919

Offentlige indtægter % af BNP

-

24,159

22,427

21,671

Offentlige udgifter % af BNP

-

14,579

15,012

16,388

Betalingsbalance         Mia. USD

-

65,323

51,437

53,071

       
Befolkning Mio.

5,08

5,184

5,312

5,431

       
BNP pr. capita USD

 43.867

51.242

52.052

52.918

Registreret
arbejdsløshed
%

2,2

2,025

1,95

2,1

       

Dansk eksport til Singapore
Dansk import fra Singapore

Mia. kr.

Mia. kr.

2.175

3.426

7.356

671

3.757

972

3.047

777