Spring til indhold

Økonomiske nøgletal

Prognose af økonomiske nøgletal for Singapore

   2016 2017  2018  2019  2020 
 Realvækst BNP  %  2,4  3,6  3,1  2,6  2,6
 BNP, nominel PPP, pr. cap.  USD  87.832  92.578  96.650  99.650  103.193
 Realvækst BNP, pr. cap.  %  1,1  3,5  1,6  1,2  1,5
 Betalingsbalance  % af BNP  19,0  18,9  18,8  17,8  17,1
 Off. saldo  % af BNP  -1,2  -0,3  -1,6  -1,1  -0,3
 Samlet off. gæld  % af BNP  116,5  118,1  120,1  122,9  123,7
 Inflation (CPI)  %  -0,5  0,6  0,8  1,8  1,8
 Ændring i valutakurs  LCU/USD %  0,5  0,0  -4,1  1,1  -0,1
 Befolkningstilvækst  %  1,3  0,1  1,5  1,3  1,1
 Arbejdsløshed  %  2,1  2,2  2,1  2,0  2,0

Singapores største samhandelspartnere samt EU

         Eksportmarkeder                    Importmarkeder          
 Land Andel  Land Andel
 Kina  13,6%  Kina  14,3%
 Hong Kong  13,3%  Malaysia  11,4%
 Malaysia  11,2%  USA  10,8%
 EU28  9,6 %  EU29  13,5%

 

Placering på internationale indekser samt kreditvurdering

      Rang Singapore       Rang Danmark  
   2016 2017   2017
 WEF Competitiveness Index  2  3  12
 Ease of Doing Business Index  2  2  3
 Corruption Perceptions Index  7  6  2
 S&P's Credit Rating*    AAA AAA

*Kreditvurderingen AAA betyder, at Singapore har en ekstrem stærk kapacitet til at møde finansielle forpligtelser. Dette er S&Ps højeste rating.

Kilde: Udenrigsøkonomisk analyseenhed