Spring til indhold

Rammebetingelser og barrierer

Hvad skal man som virksomhed være opmærksom på i forhold til told, patenter, importregler osv., når man laver forretning i Singapore? Nedenfor giver vi en kort beskrivelse af bl.a. told- og afgiftsregler med links til de relevante myndigheder.

Told og afgifter

Skattesystemet i Singapore er ret enkelt. Skattesatser er relativt lave sammenlignet med Danmark. Selskabsskatten er en fast sats, mens personlige skattesatser varierer. For at se de nuværende skattesatser skal du følge linket til højre.

Alle varer, der indføres til eller fremstilles i Singapore, er omfattet af told og/eller moms (GST). Der er fire hovedkategorier af toldpligtige varer i Singapore: spiritus, tobaksvarer, motorkøretøjer og olieprodukter. De fleste andre produkter kan frit importeres til Singapore og moms/GST er relativ lav sammenlignet med danske standarder. Følg linket til højre for yderligere information.

Patenter, varemærker og copyrights

Singapores lovgivning dækker og håndhæver intellektuelle ejendomsrettigheder (immaterialrettigheder) godt og effektivt. For generel information om intellektuelle ophavsrettigheder og varemærker, kan du besøge de links, der er angivet til højre.

Importregler

For de mest opdaterede oplysninger om regler henviser vi til Singapore Customs (link til hjemmeside kan findes til højre).