Spring til indhold

Danes Worldwide inviterer danskere til møde på ambassaden

01.11.2017  14:24
I samarbejde med Den Danske Ambassade inviterer Danes Worldwide danskere I Berlin-området til "gå-hjem-møde" mandag den 13. November 2017

For et års tid siden udkom rapporten "UdlandsDanmark - en overset goldmine?", som Danes Worldwide har udarbejdet i samarbejde med Copenhagen Goodwill Ambassadors. Rapporten konkluderer, at udlandsdanskerne er en uudnyttet resource for Danmark.

Debatten derhjemme kommer ofte til kun at handle om flygtninge og andre udlændinge, som bor i Danmark. Men hvad med de mange danskere, som bor i udlandet?

På en række områder er udlandsdankerne særlig berørt. Det gælder f.eks. den manglende stemmeret, strammere optjeningskriterier for folkepension, problemer med familiesammenføring og konvertering af eksamenskarakterer.

På mødet vil en række af disse - og andre - emner blive diskuteret. Samtidig får du også en orienteering om de nyeste tiltag fra politisk hold til gavn for danskere, der bor i udlandet. Derudover fortæller generalsekretær Anne Marie Dalgaard kort om Danes Worldwides Danskundervisning.

PROGRAM

kl. 16.30 Danmarks ambassadør i Tyskland, Friis Arne Petersen, byder velkommen

kl. 16.40 Generalsekretær i Danes Worldwide, Anne Marie Dalgaard, orienterer om emner af særlig interesse for udlandsdanskere

kl. 17.10 Friis Arne Petersen fortæller om, hvordan ambassaden i Berlin servicerer danskerne i området

kl. 17.40 Rapporten "UdlandsDanmark - en overset goldmine?" og opfølgende aktiviteter præsenteres af Anne Marie Dalgaard med efterfølgende discussion

kl. 18.15 Spørgsmål og svar

kl. 18.30 Der serveres et let traktement med mulighed for at netværke

kl. 19.30 Mødet afsluttes

Mødet finder sted på Den Danske Ambassade, Rauchstr. 1, 10787 Berlin. ID skal forvises. Større tasker må af sikkerhedsmæssige grunde ikke medbringes.

Tilmelding til Jesper Malmose senest den 7. November efter først-til-mølle-princippet. Yderligere oplysningen kan fås hos Danes Worldwide repræsentant i Berlin, Rolf Hagemann.