Spring til indhold

Nyt forsvarsforlig afspejler regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske prioriteter

28.01.2018  12:35

Det nye forsvarsforlig indgået d.d. mellem regeringen og forligspartierne understøtter regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske prioriteter og øger det danske engagement i verden.

Udenrigsminister Anders Samuelsen siger:

”Med forsvarsforliget har regeringen og forligspartierne sikret, at Danmark fortsat tager et stort internationalt ansvar på sine skuldre i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Vi cementerer vores position som kerneland i NATO og bidrager substantielt til, at Alliancen forbliver den stærkeste forsvarsalliance i verden. Samtidig får vi mulighed for i endnu højere grad at bidrage til håndteringen af de mange kriser i Europas nærområde og international krisestyring i verdens brændpunkter.

Det internationale trusselsbillede er meget alvorligt. Et mere selvhævdende Rusland tæt på NATO’s grænser, terrorisme, cybertrusler og irregulære migrantstrømme er alt sammen noget vi skal forholde os til. Vi skal tage ansvar for vores fælles sikkerhed. Og det gør vi. Jeg er særligt glad for, at vi med det nye forsvarsforlig øger rammen til internationale operationer og Freds- og Stabilitetsfonden. Vi skal værne om Danmarks internationale status som en ansvarsfuld og troværdig partner.

Vi er kendt og anerkendt som et land, der gør en forskel gennem vores store internationale militære og stabiliseringsengagement i bl.a. Irak og Syrien i kampen mod ISIL og i Baltikum. I lyset af de mange trusler er det kun rettidig omhu, at vi giver os selv muligheden for at kunne bidrage med mere og gå forrest, hvis behovet opstår.”    

Forliget forøger den økonomiske ramme til internationale operationer med 50 pct. frem mod 2023. Det understøtter muligheden for, at Danmark fortsat kan spille en central operativ rolle i NATO, FN eller internationale koalitioner.

Samtidig øger de kommende materielanskaffelser og investeringer Danmarks evne til at bidrage substantielt til blandt andet NATOs kollektive sikkerhed.

Derudover øges også størrelsen på Freds- og Stabilitetsfonden (FSF’en), som går til at finansiere flere af Danmarks stabiliserings- og konfliktforebyggelsesindsatser rundt om i verden.