Spring til indhold

Tanzanias ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet

16.11.2018  17:30
Tanzanias ambassadør, Dr. Willibrod Peter Slaa, var i dag indkaldt til møde med Udenrigsministeriets centerchef for Global Politik og Sikkerhed.

Under mødet udtrykte Udenrigsministeriet stærk bekymring over den seneste negative udvikling i Tanzania. Der blev udtrykt dyb bekymring over menneskerettighedssituationen generelt og presset på civilsamfundet, herunder de seneste trusler mod LGBTI-personer, som blev betegnet som uacceptable. Fra dansk side støttede man, at den tanzaniske udenrigsminister efterfølgende havde taget afstand fra disse udtalelser. Man var dog fortsat bekymret for situationen i landet.
Det blev endvidere betegnet som uacceptabelt, at chefen for EU’s delegation havde været nødt til at forlade Tanzania. Det var nødvendigt, at Tanzania havde en åben og ærlig dialog med alle udenlandske repræsentationer i landet.
Fra dansk side blev det oplyst, at man agter at drøfte situationen grundigt og overveje det samlede danske engagement i Tanzania. Derfor har udviklingsminister Ulla Tørnæs indkaldt forligskredsen bag Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, ligesom danske civilsamfundspartnere er inviteret til en drøftelse.