Spring til indhold

Offentligt udbud af rammeaftale om køb af abonnementer og terminaler til satellittelefoni, radiokommunikationsudstyr samt service og support

06.12.2017  10:50
Tilbudsfristen er den mandag, den 22. januar 2018, kl. 13:00

Denne udbudsforretning vedrører rammeaftale om køb af abonnementer og terminaler til satellittelefoni, radiokommunikationsudstyr samt service og support. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud af en 3-årig rammeaftale (med mulighed for 1 års forlængelse) med 1 (én) leverandør efter reglerne i udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15/12/2015), jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S 234-485810. I forlængelse af udbuddet vil der på baggrund af rammeaftalens bestemmelser i overensstemmelse med Udenrigsministeriets konkrete behov blive indgået aftaler om konkrete leverancer (leveranceaftale) mellem den valgte leverandør og Udenrigsministeriet.

Tilbud skal sendes eller indleveres til:

 Udenrigsministeriet (Varemodtagelsen)
 Att.: Specialkonsulent Jeppe Honoré Isaksen, jf. punkt. 1
 Asiatisk Plads 2
 1448 København K.
 
Tilbud skal afleveres i 3 papireksemplarer i en lukket forsendelse og mærket "udbudsforretning vedrører terminaler til satellittelefoni, tilhørende abonnementer,
radiokommunikationsudstyr samt service og support - tilbud. Må ikke åbnes ved modtagelsen"
. I kuverten ses tilbuddet endvidere gerne vedlagt i elektronisk form på USB-nøgle. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den elektroniske version og papirudgaven har sidstnævnte forrang. Tilbud kan ikke indsendes pr. mail.

Sidste frist for modtagelse af tilbud er mandag, den 22. januar 2018, kl. 13:00.

Udbudsmateriale:
Link til udbudsbekendtgørelse (TED 2017/S 234-485810)

Udbudsbetingelser
Udkast til rammeaftale

Bilag 1 - Kravspecifikation
Bilag 1a - Udenrigsministeriets repræsentationer
Bilag 2 - Casebeskrivelser
Bilag 3 - Prisskema
Bilag 4 - Service og support
Bilag 5 - CSR-krav

ESPD-Request-XML: Højre-klik på linket for at gemme filen ('gem som', 'gem destination som', etc.) et passende sted på computeren i XML format. Filen uploades på https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en når der bedes om dette.

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbudsprocessen
Bilag 6 - Spørgsmål og svar