Spring til indhold

Regeringen udnævner Kim Andersen som kommende generalkonsul i Flensborg

03.07.2017  15:24
Regeringen har på baggrund af et oplæg fra Udenrigsministeriet besluttet at udnævne Kim Andersen som kommende generalkonsul i Flensborg.

I den anledning udtaler udenrigsminister Anders Samuelsen:

”Jeg er meget glad for, at regeringen nu kan udnævne Kim Andersen som kommende generalkonsul i Flensborg. Han har gode kompetencer for at være Danmarks forpost i Flensborg.

Kim Andersen er tidligere medlem af Folketinget og nuværende formand for Folketingets Sydslesvigudvalg. Han har faglig indsigt i og personlig interesse for spørgsmål knyttet til det dansk-tyske grænseland og dets mindretal.

Med Kim Andersen vil den stærke indsats til gavn for såvel det danske mindretal som udenrigstjenesten fortsætte, og jeg ser frem til, at Kim Andersen tiltræder i stillingen til september i år.”

Kim Andersen udtaler selv følgende om sin udnævnelse:

”Da jeg så, at stillingen som generalkonsul i Flensborg var slået op, var jeg ikke i tvivl om, at jeg ønskede at søge den. Med min baggrund er der tale om en drømmestilling. Så enkelt kan det i virkeligheden udtrykkes. Jeg er derfor meget glad over den tillid, som Regeringen har vist mig.

I dag er det vigtigste for mig dog at understrege, hvor meget jeg ser frem til at indtræde i den nye funktion og ikke mindst til indsatsen for at fremme det danske mindretal og til en aktiv og engageret dagligdag i grænseregionen.

Jeg glæder mig også til at fremme danske interesser og til samarbejdet med mine kommende kolleger på generalkonsulatet i Flensborg samt med de øvrige ansatte på de danske diplomatiske repræsentationer i Tyskland.

Mindretallets trivsel, muligheder og udvikling vil naturligvis have mit fokus, og jeg ser frem til at bringe mine faglige erfaringer og netværk i grænseområdet aktivt i spil. Jeg har allerede et indgående kendskab til mindretallets forskellige organisationer og strukturer, og jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet som generalkonsul.

Jeg er stolt over at skulle videreføre den store indsats, som den nuværende generalkonsul, Henrik Becker-Christensen, har ydet igennem hele sin embedsperiode, og som der af samme grund står meget stor respekt omkring på begge sider af grænsen.”

Stillingen som generalkonsul blev opslået den 1. maj 2017. Regeringens ansættelsesudvalg har truffet sin beslutning på baggrund af et oplæg fra Udenrigsministeriet baseret på en række ansøgerinterview og test gennemført af Udenrigsministeriet i overensstemmelse med Udenrigsministeriets praksis ved ekstern rekruttering.

Udnævnelse af Kim Andersen som generalkonsul er betinget af de tyske myndigheders formelle accept. Kim Andersen afløser den nuværende generalkonsul Henrik Becker-Christensen, der tiltrådte i 1998.

For yderligere information kontakt:
Anne Møller Ege, presserådgiver, tlf. 41532526