Spring til indhold

Udviklingsminister Ulla Tørnæs besøger Mali – fokus på stabilitet og fremtidsudsigter for unge

26.10.2017  10:15
Udviklingsminister Ulla Tørnæs besøgte den 23.-25. oktober Mali, som med Libyens sammenbrud er blevet af direkte udenrigspolitisk interesse for Europa og Danmark

Udviklingsminister Ulla Tørnæs besøgte den 23.-25. oktober Mali, som med Libyens sammenbrud er blevet af direkte udenrigspolitisk interesse for Europa og Danmark – ikke mindst fordi den vestafrikanske Sahel-region i dag er den primære rute for irregulære migranter til Vestafrika til Europa. Desuden er regionen præget af stigende ustabilitet, radikalisering og anslag fra terrorgrupper som den nord- og vestafrikanske gren af Al Qaeda.
 
Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger:

”Jeg er glad for at være tilbage i Mali, og stolt over den store indsats Danmark yder i Sahel-regionen. Vi vil adressere de årsager, som nærer udfordringer som ustabilitet og stigende migrantstrømme fra Vestafrika til Europa. Dette kan vi kun gøre ved at skabe fremtidsudsigter for regionens mange unge, og jeg er glad for den store entusiasme og iværksætterlyst, jeg har mødt under mit besøg. De unge mænd og kvinder er håbet for Malis fremtid. Jeg er også glad for med mit besøg at kunne sætte fokus på vigtigheden af kvinder og pigers rettigheder og ligestilling bl.a. forbedret adgang til familieplanlægningsydelser og kampen mod børneægteskaber.
 
Det betød også meget for mig, at kunne besøg de udsendte danske soldater ved MINUSMA sammen med H.K.H. Kronprinsessen. De er – sammen med vores civile udsendte - en vigtig del af Danmarks brede indsats for at skabe stabilitet og udvikling i Mali, og gør et stort stykke arbejde under meget vanskelige forhold.”
 
 
Udviklingsministeren besøgte sammen med H.K.H. Kronprinsessen udsendte danske soldater til FN’s fredsbevarende mission MINUSMA, hvor Danmark aktuelt har et C130J transportfly udsendt. MINUSMA har et bredt mandat og er en central aktør i indsatsen for at stabilisere Mali.
 
Derudover satte udviklingsminister Ulla Tørnæs under sit besøg bl.a. fokus på vigtigheden af at skabe jobs og forbedre den private sektors vilkår f.eks. gennem møder med unge kvindelige iværksættere. Sahel-regionen har verdens fattigste, hurtigst voksende og yngste befolkning, og udviklingsminister Ulla Tørnæs mødtes derfor også med maliske unge for at drøfte mulighederne og udfordringerne for unge i Mali. Desuden havde udviklingsministeren under besøget også fokus på ligestilling og kvinders og pigers rettigheder - ikke mindst kvinders manglende rolle i fredsprocessen i Mali, udfordringer i forhold til børneægteskaber og manglende adgang til familieplanlægning. 
 
Baggrund:
Danmark har et samtænkt og bredspektret engagement i Mali og Sahel-regionen omfattende bl.a. langsigtet udviklingssamarbejde med Mali (ca. 200 mio. kr. om året) med fokus på især bæredygtig inklusiv økonomisk vækst, forsoning og udvikling i konfliktramte områder, inddragelse af kvinder i fredsprocessen, forbedrede muligheder for unge og kvinder samt styrkelse af demokratiet gennem støtte til kommuner og regioner for at forbedre deres kapacitet til at levere basale serviceydelser til befolkningen. Derudover bidrager Danmark med militær, finansiel og civil støtte til MINUSMA. Aktuelt bidrager Danmark med et transportfly C130J (mere end 60 personer), som er Danmarks største enkeltstående bidrag til en FN fredsbevarende mission. Derudover gennemfører Danmark regionale stabiliseringsindsatser (ca. 30 mio. kr. om året) og yder humanitær bistand til krisen i Mali og til maliske flygtninge i nabolandet bl.a. i samarbejde med danske NGO’ere (37,8 mio. kr. i 2016).
 
Indsatsen i Mali er en del af et større dansk engagement i Sahel-regionen, som også omfatter indsatser i Burkina Faso og Niger, der begge er prioritetslande for dansk udviklingssamarbejde.

For yderligere information kontakt:
Presserådgiver, Marie Dørup Olesen +45 61 97 90 20