Spring til indhold

I fremtiden kan danske statsborgere anmode om norsk statsborgerskab - uden at miste det danske

07.12.2018  14:10

Søger man i dag norsk statsborgerskab, er det en forudsætning, at man frasiger sig sit danske. Dette er i øjeblikket ved at blive ændret. Stortinget vedtog torsdag d. 6/12-18 en lovændring der i fremtiden gør det muligt at søge om norsk statsborgerskab uden at frasige sig sit danske. Lovændringen blev i går førstebehandlet, og er der for ikke færdigbehandlet endnu.

Grunden til at man i dag ikke kan søge om dobbelt statsborgerskab, skyldes Europarådskonventionen fra 1963 der påskriver, at man skal frasige sig sit oprindelige statsborgerskab, før man kan søge om et norsk. Med lovændringen åbnes der for, at man i fremtiden kan bevare sit oprindelige statsborgerskab, når man søger om norsk, og muliggør derved, at man kan opnå dobbelt statsborgerskab. Lovforslaget er i øjeblikket under behandling i Stortinget, og skal andenbehandles før det endeligt vedtages.

Når lovforslaget er endeligt vedtaget, kan Norge officielt ophæve Europarådskonventionen fra 1963. Ifølge Kunnskapsdepartementet træder loven tidligst i kraft ét år efter, at Europarådet har modtaget Norges officielle opsigelse.

Hvornår det bliver muligt at søge om dobbelt statsborgerskab afhænger derfor af, hvornår lovforslaget færdigbehandles samt hvornår Europarådet modtager Norges opsigelse, og er minimum ét år ude i fremtiden.

Nedenfor er et par links, hvis du har lyst til at vide mere om behandlingen og lovændringen:

Stortingets behandling

Aftenposten