Spring til indhold

Ny kommission skal styrke verdens evne til at tilpasse sig klimaforandringerne

16.10.2018  11:29

Danmark bliver medarrangør af den nye Global Commission on Adaptation, som lanceres i Haag i Holland d. 16. oktober. Det hollandske initiativ vil fungere i to år og har som formål at sætte øget fokus på global klimatilpasning og præsentere konkrete løsninger, herunder fokus på inddragelse af den private sektor. Tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-moon står i spidsen for initiativet, som også har Bill Gates samt CEO Kristalina Georgieva fra Verdensbanken med på holdet. 
 
Blandt kommissionens vigtigste opgaver er udarbejdelsen af en rapport til FN’s Klimatopmøde i september 2019 samt støtte implementeringen af de forpligtelser, som indgås på topmødet. Kommissionen vil facilitere dialog på tværs af landegrænser blandt repræsentanter fra den private sektor, civilsamfundet, vidensinstitutioner og stater. Det tværgående samarbejde er en forudsætning for at kunne handle effektivt ifølge minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs.
 
”Klimatilpasning er en global udfordring, som kræver samarbejde på tværs af sektorer og landegrænser. Det er i vores alles interesse at støtte arbejdet for at finde og ikke mindst finansiere konkrete løsninger, der kan hjælpe befolkninger med at handle her og nu. Derfor støtter Danmark Global Commission on Adaptation,” lyder det fra Ulla Tørnæs.
 
FN’s Klimatopmøde i september 2019 skal gøre status på implementeringen af Parisaftalen. Særligt inddragelsen af den private sektor er vigtig, fortæller udviklingsministeren.
 
”For at kunne levere på de løfter, som vi har givet i Parisaftalen, er det helt afgørende at engagere den private sektor i arbejdet med klimatilpasning. Den private sektors viden, teknologi og finansiering skal meget mere i spil og det er blandt andet finansiering af klimatilpasning, som FN’s Klimatopmøde i september 2019 vil handle om.”
 
Peter Damgaard Jensen, er udpeget til at være Danmarks kommissær og kommer selv fra den private sektor i kraft af hans stilling som administrerende direktør i pensionsselskabet PKA. Foruden direktørposten i PKA er han også formand for The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), en europæisk sammenslutning af investorer, der arbejder med klimadagsordenen.
 
”Jeg glad for at være udpeget som Danmarks repræsentant, og jeg ser frem til at bringe mine erfaringer fra PKA og IIGCC ind i kommissionens arbejde. Et stærkt samarbejde og udveksling af viden, kapital og teknologi mellem den offentlige og private sektor er afgørende for, at vi som samfund kan få skabt en mere bæredygtig fremtid, og få bremset konsekvenserne af klimaforandringer. Det håber jeg, at den nye kommissions arbejde vil bidrage til,” siger Peter Damgaard Jensen.
 
Kommissionens arbejde vil styrke tilpasningsindsatser, som eksempelvis vil gavne de mennesker, der er bosiddende i områder, som er truet af oversvømmelse eller andre klimarelaterede naturkatastrofer. Særligt udviklingslandene er sårbare over for klimaforandringer og har derfor stort behov for at tilpasse sig de ændrede omstændigheder.
 
”På grund af klimaforandringerne risikerer mange af verdens fattigste at miste deres livsgrundlag og sænke dybere ned i fattigdommen. Det har omfattende konsekvenser, ikke kun for deres egne livsvilkår, men også for samfundenes stabilitet og udvikling,” fortæller minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs.
 
Ulla Tørnæs er glad for Danmarks støtte til initiativet:
 
”Jeg er stolt af, at Danmark er en del af den kreds af lande, som er de mest fremtrædende og ambitiøse på klimaområdet og er med til at støtte Global Commission on Adaptation både politisk og finansielt,” lyder det fra Ulla Tørnæs.
 
Danmark planlægger at støtte Global Commission on Adaptation med 5 mio. euro (37,25 mio. kr.) over to år.
 
For yderligere information:

PKA: Pressechef, Nicholas Rindahl, nrl@pka.dk, +45 30 16 11 24
Udenrigsministeriet: Presserådgiver, Natasha Guman, natgum@um.dk, 61979133