Spring til indhold

Vareeksporten faldt 1,8 pct. i april 2017 men årsstigningstakten er øget til 4,2 pct.

09.06.2017  11:40
I april 2017 faldt dansk vareeksport eksklusiv energivarer, skibe og fly 1,8 pct. i forhold til marts viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik, som er offentliggjort i dag. Inklusive brændsler, skibe og fly faldt vareeksporten i april med 4,0 pct. Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, steg til 4,2 pct. fra 3,4 pct. i sidste måned eksklusiv energi, skibe og fly, mens årsstigningstakten inklusiv brændsler, skibe og fly steg til 4,0 pct. mod til 2,8 pct. i sidste måned.

Faldet i april kan især henføres til mindre eksport til Norge og USA, som ikke blev opvejet af en stor fremgang til Storbritannien og en mindre fremgang til Tyskland. Årsstigningstakten til alle de større markeder, bortset fra Tyskland, er dog pænt positiv, og især til Storbritannien med en årsstigningstakt på 12,5 pct. og 13,4 pct. år til dato. I april var der især fremgang for medicin og forarbejdede varer, mens tilbagegangen især skyldtes brændsler, råstoffer og eksporten af maskiner.

Cheføkonom i Udenrigsministeriet, Jacob Warburg, siger:

”I de seneste fire måneder har der været en mindre tilbagegang i vareeksporten, men dog ikke så stor, at den underliggende tendens til en moderat stigning er brudt. I de seneste 12 måneder har fremgangen været stærkest til Storbritannien, Nederlandene og Rusland, og svagest til Tyskland, hvor der har været et fald på 2,7 pct. i forhold til 12 måneder forud. Samlet set er vareeksporten steget i nogenlunde samme omfang til lande indenfor EU som til verden udenfor EU med henholdsvis 4,1 pct. og 4,4 pct.”

Vareeksporten, eksklusiv skibe, fly og brændsel, sæsonkorrigeret, mia.kr. og pct.

 

2017M04

Mia.kr.

1 mnd

3 mnd

6 mnd

12 mnd

År-t-dato

 

LANDE I ALT

             51,4

-1,8%

-1,9%

4,5%

4,2%

5,8%

 

EU

             30,7

1,5%

-4,3%

3,5%

4,1%

3,0%

 

Verden udenfor EU

             20,7

-6,3%

1,6%

6,0%

4,4%

10,0%

 

BRIIKS

               3,8

-2,9%

6,3%

6,6%

2,9%

9,9%

 

Tyskland

               8,2

1,3%

-9,7%

7,3%

-2,7%

-0,3%

 

Sverige

               5,0

-1,5%

-3,1%

4,4%

3,3%

3,8%

 

Storbritannien

               4,5

38,3%

-1,5%

16,0%

12,5%

13,4%

 

Nederlandene

               1,9

-9,0%

1,7%

-21,7%

6,8%

-17,8%

 

Frankrig

               1,9

0,0%

0,8%

3,9%

4,9%

4,7%

 

Norge

               3,2

-10,6%

1,5%

8,2%

3,7%

10,7%

 

USA

               4,4

-6,2%

5,6%

2,5%

4,4%

12,9%

 

Kina

               2,3

-3,1%

5,3%

4,3%

5,1%

5,2%

 

Rusland

               0,5

-17,8%

-0,4%

8,0%

8,4%

19,2%

 

Kilde: Danmarks Statistik. 9. juni 2017

 

For yderligere information kontakt:
Jacob Warburg, cheføkonom, tlf. 33921214 / 25267569, mail: jacwar@um.dk