Spring til indhold

Danmark sætter fokus på menneskerettigheder og tillid mellem lokalbefolkningen og sikkerhedsstyrkerne i den vestafrikanske Sahel-region  

22.02.2018  07:30

Danmark er i dag sammen med EU, Nederlandene og Sverige vært for en højniveaukonference i Bruxelles hvor menneskerettigheder og tillid mellem lokalbefolkningen og sikkerhedsstyrkerne i G5-landene i den vestafrikanske Sahel-region er fokus.
 
Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger: ”Jeg er stolt over den aktive indsats Danmark gennem mange år har spillet i Sahel-regionen for at fremme respekten for menneskerettighederne. G5 fællesstyrken kan kun effektivt bekæmpe terrorisme, organiseret kriminalitet og menneskesmugling, hvis respekten for menneskerettigheder fremmes og tillid mellem sikkerhedsstyrkerne og befolkningen sikres. Danmark vil fokusere på både militære elementer, men i den grad også indsatser, der har til formål at bidrage til at skabe tillid, fremme menneskerettighederne og styrke samarbejdet mellem styrken og retssystemet.”
 
Den regionale sammenslutning G5 Sahel består af Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger og Tchad. Udviklingsminister Ulla Tørnæs deltager sammen med bl.a. udenrigsministre fra Niger (nuværende formand for G5 Sahel), Burkina Faso og Mali, den nyudnævnte permanente sekretær for G5 og styrkechefen for G5-fællesstyrken.
 
Formålet med højniveaukonferencen i dag er bl.a. at bidrage til at sikre det nødvendige fokus på menneskerettigheder og opbygning af tillid mellem G5-fællesstyrken og den lokale befolkning i Sahel, som styrken skal beskytte – herunder ved at styrke samarbejdet mellem styrken og retssektoren.
 
Højniveaukonferencen finder sted dagen før et topmøde om Sahel på stats- og regeringschefsniveau i Bruxelles. Topmødet vil have fokus på at signalere fuld opbakning til G5-fællesstyrken, der blev annonceret af G5-landene primo 2017 og bl.a. har til formål at bekæmpe organiseret kriminalitet og terrorisme i Sahel regionen. Danmark vil på topmødet fredag den 23. februar være repræsenteret ved statsminister Lars Løkke Rasmussen.
 
 
Baggrund:
Danmarks indsats i Sahel-regionen er en del af et bredt og samtænkt dansk engagement, der bl.a. omfatter langsigtet udviklingssamarbejde med Mali, Burkina Faso og Niger (ca. 550 mio. kr. om året). Fokus for den danske udviklingsindsats er bl.a. at støtte bæredygtig, inklusiv økonomisk vækst ved at styrke den private sektor og skabe jobs, hjælpe offentlige myndigheder med at forbedre deres muligheder for at levere basale serviceydelser til befolkningen (bl.a. adgang til rent drikkevand og uddannelse), bekæmpe korruption og styrke tilliden mellem staten og befolkningen. Danmark har også et særligt fokus på unge samt kvinder og pigers rettigheder og adgang til familieplanlægningsydelser. Derudover gennemfører Danmark regionale stabiliseringsindsatser, yder humanitær bistand og bidrager med militær, finansiel og civil støtte til FN’s fredsbevarende mission i Mali, MINUSMA.

For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Marie Dørup Olesen tlf. 61979020