Spring til indhold

Vareeksporten faldt 1,4 pct. i juli. Årsvækst reduceret til 4,1 pct.

08.09.2017  11:47
I juli 2017 faldt dansk vareeksport eksklusiv energivarer, skibe og fly 1,4 pct. i forhold til juni viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik, som er offentliggjort i dag.

I juli 2017 faldt dansk vareeksport eksklusiv energivarer, skibe og fly 1,4 pct. i forhold til juni viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik, som er offentliggjort i dag. Inklusive brændsler, skibe og fly var faldet 1,1 pct. Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, blev reduceret til 4,1 pct. fra 4,5 pct. sidste måned eksklusiv energi, skibe og fly, mens væksten i de første syv måneder af 2017 er opgjort til 4,8 pct. i forhold til samme periode i 2016.

Vareeksporten til Storbritannien faldt i juli med 23,6 pct. som følge af, at en stor leverancer af dele til vindmøller i juni ikke blev gentaget i juli. Også eksporten til Sverige og Tyskland faldt i juli med henholdsvis 3,4 pct. og 3,1 pct. Samlet faldt vareeksporten til EU dermed med 4,4 pct. i juli i forhold til juni, men er dog steget 2,9 pct. siden årsskiftet. Omvendt er vareeksporten til lande uden for EU steget 7,6 pct. siden årsskiftet og med 3,1 pct. fra juni til juli. Uden for EU er det er særligt Norge, USA og Kina som i 2017 har trukket eksporten frem, mens det blandt EU-landene især er Storbritannien, som har trukket væksten.

Cheføkonom i Udenrigsministeriet, Jacob Warburg, siger:

"Vareeksporten vokser i øjeblikket med 4,1 pct. årligt, men tendensen er svagt faldende. Der kan ikke aflæses nogen effekt af hverken den styrkede kronekurs til lande uden for Eurozonen eller udsigten til Brexit. Tvært imod har der været høj vækst til Storbritannien, og også Sverige, Norge og USA har trukket dansk vareeksport frem i 2017. I de seneste 12 måneder har det især været råstoffer, medicin, kemikalier og næringsmidler, som har løftet vareeksporten."

For yderligere information kontakt:
Jacob Warburg, cheføkonom, tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk