Spring til indhold

Kommunal- og regionsvalg 2017

26.10.2017  12:39

Tirsdag den 21.november 2017 afholdes der kommunal- og regionsvalg i Danmark. 

Der er mulighed for at brevstemme til det kommende kommunal-og regionvalg i Danmark.

Enhver borger med fast bopæl i Danmark kan stemme til kommunal og regional valg.

Man skal opfylde nedenstående betingelser for at have valgret til det kommunal-og regionsvalg:

  • Man skal være fyldt 18 år,
  • Man skal have fast bopæl i kommunen/regionen og
  • Man må ikke være under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne.

Derudover skal man enten:

  • ·være dansk statsborger, eller
  • ·være statsborger i et af de øvrige medlemslande i EU, eller
  • ·være statsborger i Island eller Norge, eller
  • have haft fast bopæl i riget (dvs. Danmark, Grønland og Færøerne) i de sidste 3 år (uden afbrydelse) forud for valgdagen.

Vælgere der gerne vil brevstemme til det kommende kommunal- og regionsvalg skal henvende sig personligt hos de danske repræsentationer i Tyrkiet.  Vælgerne kan henvende sig hos ambassaden i Ankara, generalkonsulatet i Istanbul eller hos de honorære konsulater indenfor åbningstiderne.

Vi råder vælgerne til at brevstemme inden den 8.november for at sikre os at alle stemmer når frem i tide.