Spring til indhold

Udenrigsministeriet inviterer til workshop om planerne for Danmarks Naboskabsprogram frem til 2021

31.05.2017  11:34
Principperne og indholdet af Danmarks bilaterale udviklingssamarbejde med Ukraine og Georgien er under udarbejdelse, og vi vil gerne dele og diskutere planerne med jer. Derfor afholder vi en workshop, hvor udenrigsminister Anders Samuelsen vil præsentere prioriteterne i den nye, strategiske ramme for Naboskabsprogrammet.

Workshoppen finder sted mandag d. 12. juni 2017 kl. 08:45 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2, København K.

Naboskabsprogrammets overordnet formål er at bidrage til et fredeligt og stabilt Europa med frihed og fremgang ved at understøtte udviklingen af demokratiske samfund med ansvarlige myndigheder, et aktivt civilsamfund samt frie og velfungerende markeder. Det har Danmark bidraget til siden programmets start i 2004, men der er stadig store udfordringer, som vi kan arbejde videre med. Derfor planlægger Udenrigsministeriet en ny programfase, hvor der bliver tildelt 800 mio. kr. gennem en 5-årig periode fra 2017 til 2021. 

Arrangementet er på engelsk og er offentligt, men da pladsen er begrænset kræves der tilmelding via dette link: https://um.easysignup.com/17/ 

Program:

 08:45-08:55: Ankomst og registrering i Eigtveds Pakhus
 08:55-09:00: Velkomst ved direktør for udviklingspolitik Martin Bille Hermann
 09:00-09:30: Præsentation og Q&A ved udenrigsminister Anders Samuelsen
 9:30-10:00: Muligheder og udfordringer for erhvervslivet i Ukraine ved Ukraines Business Ombudsmand Algirdas Semeta
 10:00-10:30: Muligheder og udfordringer for civilsamfund i Georgien ved præsident for den georgiske NGO Europe Foundation Ketevan Vashakidze.
 10:30-11:30: Paneldiskussion* og Q&A
 11:30-12:00: Sandwich og networking

*Panelet består af Algirdas Semeta, Ketevan Vashakidze, Charlotte Flindt Pedersen (Udenrigspolitisk Selskab), Lisbeth Erlands (IFU) og Uffe Balslev (Udenrigsministeriet)