Spring til indhold

Ny evaluering af dansk bistand til Vietnam: Banede vejen for vækst og samhandel

05.05.2017  10:28
En dugfrisk evaluering af udviklingssamarbejdet med Vietnam sætter en tyk streng under, at Danida var med til at bane vejen for landets udviklingssucces og mange danske virksomheder.

Den uafhængige evaluering offentliggøres samtidig med, at Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde, besøger Vietnam - og mødes med blandt andet premierministeren og danske virksomhedsrepræsentanter.

”Vi har med dansk udviklingsbistand og samarbejde bidraget til Vietnams imponerende rejse fra fattigt udviklingsland til mellemindkomstland," siger Ulla Tørnæs.

På 30 år er gennemsnitsindkomsten steget fra cirka 100 USD til over 2000 USD, den økonomiske vækst har været på 6-10 procent, og andelen af ekstremt fattige er faldet fra over 50 procent til 3 procent.
"Det er en utrolig udviklingsfortælling, som vi kan være enormt stolte over at have aktier i. Og som nu oven i købet også kommer dansk vækst og beskæftigelse til gode,” siger Ulla Tørnæs og refererer til rekordvæksten i eksporten til Vietnam, som i 2016 var på tre milliarder kroner.

Dermed er Danmark det land i EU, der eksporterer mest til Vietnam (per indbygger).
Ifølge evalueringsrapporten spillede de danske udviklingsinstrumenter en vigtig rolle i at opnå økonomisk vækst og var medvirkende til at tiltrække danske virksomheder til Vietnam. Ikke mindre end 130 danske virksomheder er i dag til stede i sydøstasiatiske land.

Rapporten peger også Danmarks støtte til at åbne debatten om menneskerettigheder i Vietnam.
I 2015 blev den klassiske udviklingsbistand til Vietnam udfaset og erstattet af myndighedssamarbejde inden for blandt andet energi, fødevaresikkerhed, miljø, sundhed og erhvervsuddannelser.

”Vietnameserne kæmper stadig med store udfordringer i forhold til blandt andet forurening, fødevaresikkerhed og energiforsyning. Derfor har vi nu indgået et myndighedssamarbejde, hvor danske fagministerier og styrelser rådgiver og deler viden med de vietnamesiske ditto, og dermed baner vejen for en mere bæredygtig vækst og udvikling,” siger Ulla Tørnæs.

Ministeren tilføjer, at danske virksomheder indgår som en vigtig partner i samarbejdet. Det er virksomhederne, der har løsningerne på de vietnamesernes konkrete udfordringer.
Evalueringen ”Vietnam-Danmark – et partnerskab under forandring (2000 til 2015)” dokumenterer resultaterne og erfaringerne fra udviklingssamarbejdet og analyserer overgangen fra udviklingssamarbejde til et bredere samarbejde.
Evalueringen er udført af konsulentfirmaet Latanzio Advisory og kan downloades her

For yderligere information kontakt:
Poul Kjar, presserådgiver, tlf: 41865975