Spring til indhold

Praktikanter til Danmarks faste Repræsentation ved den Europæiske Union, Bruxelles

07.02.2018  13:27

Frist tirsdag 20. februar 2018  
EU-repræsentationen søger pr. 1. september 2018 17 dygtige praktikanter. 


Arbejdsopgaver
Interesserer du dig for EU, og vil du vide mere om, hvordan EU-institutionerne arbejder, og hvordan den danske EU-beslutningsproces fungerer i praksis - så kom i praktik på Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles. Som praktikant vil du blive knyttet til en vejleder og skal bl.a. hjælpe pågældende med informationssøgning og -bearbejdning, ledsage vejlederen til møder i Rådet, Europa-Parlamentet eller EU’s andre institutioner samt bidrage til mødereferater og anden politisk/økonomisk indberetningsvirksomhed. Der vil også være et praktikophold særskilt rettet mod varetagelsen af repræsentationens pressearbejde og repræsentationens kommunikation på Twitter. 
 
EU-repræsentationen i Bruxelles er den danske centraladministrations forlængede arm i EU og et centralt omdrejningspunkt for dansk EU- og udenrigspolitik. Som praktikant ved EU-repræsentationen får du konkret indsigt i, hvordan EU arbejder - både politisk og ”i maskinrummet” - ligesom du prøver at være på en dynamisk arbejdsplads med medarbejdere fra en lang række danske ministerier. Praktikopholdet er også en mulighed for at opleve Bruxelles og en mulighed for netværksopbygning i et levende og internationalt miljø.
 
Kvalifikationer
• Du har en bachelorgrad i et relevant område inden for humaniora, samfundsvidenskab, kommunikation eller lignende og er i gang med din kandidatuddannelse.  
• Du har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk. 
• Du besidder gode sprogkundskaber i engelsk. Kendskab til fransk er en fordel. 
• Du har grundlæggende kenskab til EU-samarbejdet og til EU’s institutioner og interesserer dig herfor.
• Du har gode samarbejdsevner og er omstillingsparat. 
• Du er grundig og præcis.
• Du kan arbejde selvstændigt og effektivt. 
• Du har humor og en positiv indstilling. 
 
I den samlede vurdering af ansøger indgår også en sikkerhedsvurdering fra danske myndigheder.
 
Periode for opholdet 
1. september 2018 til 31. januar 2019. 
 
Tilskud til dækning af udgifter
Udenrigsministeriet yder refusion for merudgifter forbundet med opholdet såsom f.eks. logi og transport op til et månedligt maksimalt beløb på 400 euro. Ansøger er selv ansvarlig for at finde bolig i Bruxelles under praktikperioden.
 
Ansøgning 
Kortfattet ansøgning bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser sendes til brurep@um.dk. Ansøgning og tilhørende bilag bedes indscannet i ét samlet PDF-dokument. Emnefeltet skal indeholde ansøgerens fulde navn + ”Ansøgning om praktik til EU-repræsentationen” + ønskede område.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgninger skal være ambassaden i hænde senest tirsdag 20. februar 2018. 
 
Kontakt
Repræsentationens telefonnummer: (+32) 2 233 0811. Administrationschef Christian Hagelin kan oplyse yderligere om praktikophold ved repræsentationen. For mere information se også eu.um.dk og um.dk.  
  
Yderligere oplysninger
Dette opslag omfatter 17 praktikpladser. Angiv gerne det eller de arbejdsområder, som har særlig interesse. Det vil dog være EU-repræsentationen, der tager endeligt stilling til fordelingen af arbejdsopgaverne.  

Klik venligst på nedenstående link for at se mulige sagsområder:

Link til printbar pdf-udgave/mulige sagsområder