Spring til indhold

Dansk bistand bidrager til fred i Afrika

11.12.2018  13:37
Danmarks bistand gennem Afrika Fredsprogrammet (APP) er yderst relevant, ikke mindst fordi Afrika er verdens mest konfliktramte kontinent. Men den danske støtte bør justeres for at opnå flere konkrete resultater, fastslår ny evaluering.

Danmarks støtte til Afrika Fredsprogrammet er en yderst relevant satsning, men støtten skal justeres, hvis der skal opnås bedre resultater. Det fastslår en evaluering af det danske bidrag til afrikanske initiativer for fred og sikkerhed på kontinentet. Det hedder Africa Programme for Peace (APP), som Danmark har støttet siden 2004.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs har for nylig bevilliget 200 millioner kroner til APP for årene 2018-2021, og dermed udgør bistanden sammenlagt knap en milliard kroner siden 2004.

Evalueringen peger blandt andet på, at Danmarks støtte har bidraget til at udvikle de regionale afrikanske organisationers generelle kapacitet til at arbejde med fred og sikkerhed. Det drejer sig om den Afrikanske Union (AU), ECOWAS (samarbejdsorganisation for landene i Vestafrika) samt IGAD (samarbejdsorganisation for landene i Østafrika), som er de primære mål for Danmarks støtte.

Evalueringen understreger, at Danmark skal anerkendes for at investere i initiativer, der er yderst relevante. Samtidig er APP i tæt overensstemmelse med de mål, der er knyttet til dansk udviklingsbistand og udenrigspolitik. Siden afslutningen på Den Kolde Krig har antallet af væbnede konflikter i Afrika været konstant stigende, og Afrika er uden sammenligning det mest ustabile kontinent i verden med over 75 procent af verdens voldelige konflikter i perioden fra 1990 til 2015.

De mange konflikter koster ikke alene død og ødelæggelse. De er også gift for politisk stabilitet og økonomisk udvikling, og derfor giver det rigtig god mening, at Danmark satser på at styrke institutioner, der skal fremme fred, sikkerhed, konfliktforebyggelse og bedre regeringsførelse, der også er en del af APP. Samtidig får Danmark ros for at være en konstruktiv partner, som opererer på basis af ligeværdighed, vedholdenhed og forudsigelighed.

Men både for AU, ECOWAS og IGAD gælder det, at deres kapacitet – både kvalitativt og kvantitativt – fortsat er svag, og der er ifølge evalueringen et fortsat behov for at styrke organisationerne økonomisk, organisatorisk og teknisk. Mens evalueringen finder APP og dens partnerorganisationer relevante, er de umiddelbare resultater af støtten til APP mindre klare.

Evalueringsrapporten indeholder en række anbefalinger. Blandt andet bør Danmark gøre det mere klart, hvad der skal komme ud af det danske bidrag - ikke mindst fordi der er valgt en fleksibel tilgang med stor tillid og ansvar til partnerne i APP. Der er også et behov for at udvikle en metode, der gør det muligt at måle, hvad APP gør rigtigt, og hvad der skal laves om. Det er ikke mindst vigtigt, fordi den danske støtte er til institutionsopbygning, der i sagens natur er svær.

Evalueringsrapporten er udarbejdet af den hollandske analyse- og konsulentvirksomhed, ECORYS i samarbejde med Clingendael Institute og kan downloades på www.evaluering.um.dk

For yderligere oplysninger om evalueringen kontakt Mike Speirs, Udenrigsministeriets Evalueringskontor, mikspe@um.dk eller på 3392 0516.