Spring til indhold

Danmark og Ukraine indgår aftale om energieffektivitet og vedvarende energi

06.04.2017  13:00

I forbindelse med den ukrainske præsident Petro Poroshenkos officielle besøg i Danmark den 5. april, underskrev Styrelsen for Energieffektivitet og Energibesparelse i Ukraine og Energistyrelsen i Danmark en bilateral samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) om energieffektivitet og vedvarende Energi.

Aftalen vil styrke udvekslingen af erfaring og information landene i mellem, herunder hvad angår produktion af vedvarende energikilder og alternative brændstofkilder, ligesom et antal fælles energieffektive projekter forudses implementeret.

På nuværende tidspunkt arbejder Ukraine blandt andet med vedvarende energi som et strategisk mål i energisektoren, og her har dansk ekspertise stor værdi for Ukraine. Denne ekspertise tilbydes nu til den ukrainske regering via det ukrainsk-danske energicenter, UDEC. Aftalen vil yderligere styrke det i forvejen tætte samarbejde mellem Danmark og Ukraine på energiområdet.

Mere specifikt indebærer aftalen samarbejde på følgende områder: Informationsudveksling til udarbejdelse af nationale strategier for energieffektivitet og vedvarende energi; policyformulering med det formål at fremme investering i projekter omhandlende energieffektivitet og vedvarende energi i Ukraine; vidensdeling for energibesparende elektricitetsproduktion; vidensdeling om bæredygtige løsninger for energisystemer med en øget andel af elektricitet produceret ved vedvarende energikilder.

Aftalen har en varighed på fem år med automatisk forlængelse, og den vil være en betydelig faktor i forhold til at forbedre det ukrainske inversteringsklima og erhvervsliv.