Spring til indhold

Opfølgning på Paposhvili-dommen

17.01.2018  01:07
Opfølgning på Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen om Paposhvili mod Belgien af 13. december 2016. Information fra Udlændinge- og Integrationsministeriet i Danmark.