Spring til indhold

Kontrol med gylle mindsker forurening af Kinas naturen: Danske vækstrådgivere gør en forskel i Kina

01.08.2018  06:14
Anden del af sommerserie: Fire vækstrådgivere fortælle om resultaterne af myndighedssamarbejder på områder som miljø, landbrug, sundhed og fødevarer.

Gylle ødelægger Kinas natur og grundvand

Bønder der spuler staldgulve på gammeldags maner, og gylle der løber direkte fra stalden og ud i det nærmeste vandløb. Det halter gevaldigt bagud med teknologien i mange langbrug i Kina, hvor der fortsat bruges metoder, som man gik bort fra i Danmark allerede for 60 år siden.

Den gammeldags håndtering af gyllen er en realitet i blandt andet byen Harbin i Nordkina, hvor Tilde Hellsten, der er agronom og vækstrådgiver på landbrugsområdet, driver et projekt omkring gyllehåndtering.

Tilde Hellsten, der er udsendt fra Danida, arbejder på at lære kineserne at dosere og sprede gylle korrekt, så det ikke lander i vandløb og grundvand. Det kræver ikke mindst tillid og opbygning af et netværk.

Hør vækstrådgiver Tilde Hellsten fortæller hvordan myndighedssamarbejdet på området gavner både miljøet og dansk erhvervsliv:

I Harbin findes der ingen gylletanke og kun få gyllevogne, der kan sprede gyllen over store arealer.

  • For mange kinesere kan det være svart at forstå at gyllen ikke bare må blive liggende på marken, men at den skal op i en gylletank for ikke at ødelægge grundvandet. Det er noget af det, vi arbejder på, siger Tilde Hellsten.

Gylleprojektet er dog nu så godt på skinner, at der ligger en ny lovgivning klar for gyllespredning i Harbin, som myndighederne har lavet i samarbejde med Danmark. Projektet går derfor nu ind i anden fase, der handler om implementering.

Gyllehåndteringsprojektet er en del af myndighedssamarbejdet mellem Danmark og Kina. Siden 2008 har Danmark og Kina arbejdet sammen om konkrete projekter på centrale områder - herunder landbrugsområdet, gjort muligt gennem Det Strategiske Partnerskab mellem Kina og Danmark.