Spring til indhold

Kvinder, unge og migration på EU’s udviklingspolitiske dagsorden

19.05.2017  05:57
Verdens største udviklingspolitiske donor skal investere mere i unge og kvinder, og verdens største udviklingsbudget skal bruges aktivt til at bekæmpe grundlæggende årsager til migration.

Verdens største udviklingspolitiske donor skal investere mere i unge og kvinder, og verdens største udviklingsbudget skal bruges aktivt til at bekæmpe grundlæggende årsager til migration.

Det er de klare danske aftryk på EU’s nye udviklingspolitiske strategi, som vedtages på et rådsmøde i Bruxelles i dag. Minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, glæder sig over de klare danske aftryk på den nye strategi.

”Vi har i Danmark lige vedtaget vores egen udviklingspolitiske og humanitære strategi, hvor kvinder, unge og bekæmpelse af de grundlæggende årsager til migration står som centrale danske prioriteter. Derudover vil vi i Danmark bruge udviklingsbistanden som et aktivt redskab for at fremme hjemsendelse af afviste asylansøgere. Når Danmark selv arbejder for de mål, kan vi nå et stykke vej. Men vi kan gøre endnu mere, når vi får EU til at gå i den samme retning. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds med, at vi har formået at trække EU mod danske mærkesager”, siger Ulla Tørnæs og fortsætter:

”Lige nu har vi verdens største ungegeneration, 3 ud af 4 af verdens unge mennesker bor i et udviklingsland. De unge skal have et håb om en fremtid der, hvor de har hjemme. Her tager EU et fælles ansvar og trækker i den samme retning. Det er meget positivt”.  

Med den nye strategi – den såkaldte Europæiske Konsensus om Udvikling – følger EU også op på de nye verdensmål, der blev vedtaget på FN’s generalforsamling i 2015. Strategien fastlægger de overordnede prioriteter og principper for EU’s udviklingsengagementer frem mod 2030, hvor partnerskaber med erhvervslivet, private investorer og udviklingslandene selv står centralt. FN har vurderet, at det vil kræve investeringer for op til 3 billioner amerikanske dollar om året, hvis vi skal nå verdensmålene. Derfor er det en vigtig dansk prioritet at styrke partnerskaber i udviklingssamarbejdet.

"Vi kan ikke nå verdensmålene i 2030, hvis ikke vi får alle med. De rige lande skal leve op til FN’s gamle målsætning, vi skal gøre det attraktivt for private at investere og vi skal overføre viden til udviklingslandene. Danmark har været fortalere for denne måde at arbejde på, og jeg er glad for, at det også er blevet en vigtig del af EU’s nye strategi. Men vi er ikke i mål. Danmark er ét blandt kun fem EU-lande, der lever op til FN's målsætning om at give 0,7 % af BNI i udviklingsbistand. Det er ikke godt nok, og jeg vil fortsat presse på for, at vi får en realistisk og forpligtende europæisk køreplan, så de øvrige 23 EU-lande også lever op til vores fælles målsætning,” slutter Ulla Tørnæs.

I 2016 udgjorde EU’s kollektive udviklingsbistand 75 milliarder Euro, hvilket er næsten 60 % af den globale å officielle bistand. I 2016 udgjorde det faste danske bidrag til EU’s udviklingssamarbejde knap 1,8 milliarder kr.

For yderligere information kontakt Marianne Lynghøj Pedersen, særlig rådgiver for ministeren for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs: 42485158.