Spring til indhold

Danskerne bakker fortsat op om udviklingssamarbejdet

31.03.2017  11:29
60 procent af danskerne bakker op om udviklingssamarbejdet. Det svarer til niveauet de seneste tre år. Tallene fremgår af en ny rapport fra analyseinstituttet Wilke, som har undersøgt danskernes holdninger og kendskab til udviklingssamarbejdet og forholdene i udviklingslandene i 2016.

”Jeg glæder mig over, at så mange danskere fortsat bakker op om vores udviklingssamarbejde. Rigtig mange danskere synes, at vi i Danmark er moralsk forpligtede til at hjælpe udviklingslandene. Og så hæfter jeg mig ved, at danskerne er enige med mig i, at vi også passer på Danmark, når vi tager vare på verden omkring os. For eksempel ved at vores udviklingssamarbejde kan være med til at begrænse konflikter, skabe stabilitet og forhindre flygtningestrømme”, siger minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs.
 
Der er dog fortsat mange danskere (78 procent), der synes, at udviklingssamarbejdet er et svært emne at forholde sig til. De er især i tvivl om, hvorvidt det gavner, og hvad pengene går til.
 
Det kommer også til udtryk i danskernes svar på de faktuelle spørgsmål i undersøgelsen. Kun en tredjedel ved, at der i dag er færre fattige i verden end for 25 år siden. Og kun én procent af danskerne er klar over, at 9 ud af 10 børn i udviklingslandene kommer i skole i dag. Niveauet for danskernes viden om udviklingsbistand har ikke ændret sig mærkbart de seneste fire år.
 
”Vi må erkende, at der stadig ligger en stor opgave i at få fortalt danskerne, at udviklingssamarbejdet faktisk virker og vise de store fremskridt, der er sket i rigtig mange udviklingslande. Og så er det vigtigt at få fortalt, at Danmark fører meget tæt kontrol med, hvordan pengene bruges, og derfor er det også kun en meget lille del, der misbruges eller ender i korruption. Det er noget, Danmark er kendt for ude i verden”, siger Ulla Tørnæs.
 
Ministeren ser det også som sin store opgave yderligere at udbrede kendskabet til FN’s 17 verdensmål, som udstikker en ny international ramme for udviklingssamarbejdet. Danskernes kendskab til de 17 verdensmål om at udrydde al fattigdom og skabe bæredygtig udvikling i hele verden er steget fra 10 til 12 procent. Og det er ikke godt nok.
 
”Der er ingen tvivl om, at med det brede fokus og den historiske ambition om at afskaffe al fattigdom og skabe bæredygtig udvikling i hele verden, så skal kendskabet til verdensmålene nå ud til hele Danmark. Det er i hvert fald min ambition. Det kommer til at afspejle sig meget klart i den måde, vi fra Udenrigsministeriet formidler Danmarks indsats i vækst- og udviklingslandene,” siger Ulla Tørnæs.
 
Rapporten ”Danskernes holdninger og kendskab til udviklingssamarbejdet samt forholdene i udviklingslandene” er udarbejdet af analyseinstituttet Wilke for Udenrigsministeriet. Analysen bygger på 3.116 online-interviews. Klik her, hvis du ønsker rapporten i PDF.
 
For yderligere information kontakt:
Poul Kjar, presserådgiver, tlf: 41865975