Spring til indhold

Ulla Tørnæs: Græsrødder skal involveres i nødhjælpsarbejdet

08.05.2017  09:24
Danske græsrodsorganisationer får nu mulighed for at involvere sig i verdens humanitære kriser med støtte fra Udenrigsministeriet. De kan søge penge i ny akutpulje, som minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, lancerer i dag. 

Lanceringen finder sted hos CISU i Aarhus, som er en paraplyorganisation for ca. 280 danske organisationer.   
 
Ulla Tørnæs siger:
 
”Vi har brug for at mobilisere flere og nye partnere, hvis vi skal imødekomme de enorme humanitære behov. Det gælder både den private sektor og danske græsrødder organiseret i små ulandsorganisationer. De har ofte afgørende lokalt kendskab og netværk, kan operere hurtigt og kan være med til at redde liv. Derfor skruer vi med den nye akutpulje op for vores støtte til de små NGO’ers vigtige indsats i humanitære brændpunkter”.
 
I 2017 forventes puljen bl.a. at gå til tre af verdens mest akutte humanitære kriser: tørken i Somalia, Yemen, Sydsudan og det nordøstlige Kenya og den sydsudanesiske og syriske flygtningekrise, der har store humanitære konsekvenser for nabolandene.
 
”Vi kan ikke slukke alle verdens ildebrænde. Men den humanitære situation på både Afrikas Horn og i Syriens nærområder bliver stadig mere desperat på grund af tørke, sult, krig og konflikt. Jeg har ved selvsyn fået et indtryk af de enorme humanitære behov, da jeg tidligere på året besøgte flygtningelejre i Libanon, Jordan og Kenya. Og jeg er overbevist om, at også de mindre NGO’ers indsats i nærområderne kan gøre en positiv forskel for de berørte familiers liv, og bidrage til, at de kan få et ordentligt liv dér, hvor de er”, siger Ulla Tørnæs.
 
Der er i 2017 ca. 42 millioner kroner til rådighed til indsatser under den nye humanitære pulje, Danish Emergency Relief Fund (DERF), og det forudses, at der tilføres ca. 25 mio. kr. årligt. Puljen administreres af CISU sammen med Red Barnet og det engelske NGO-netværk START network. Ansøgninger til Puljen skal stiles til CISU: http://www.cisu.dk/derf.
 
For mere information, kontakt:
Særlig rådgiver for minister for udviklingssamarbejde, Marianne Lynghøj, tlf. 42485158
Presserådgiver Dorte Bryde, tlf. 50 77 86 98