Spring til indhold

Få mere at vide om Danida Market Development Partnerships

07.06.2017  13:11
Ansøgningsrunde for 2017 er lanceret og i samarbejde med gode partnere inviterer Udenrigsministeriet til informationsmøder om Danida Market Development Partnerships. I 2017 er der 60 mio.kr. til rådighed til Danida Market Development Partnerships og det forventes, at 7-8 partnerskaber kan tildeles støtte. Ansøgningsfrist er 15. september 2017.

I Aarhus afholdes informationsmøde den 22. juni kl. 12:30-15:00
Mødet arrangeres i samarbejde med Væksthus Midtjylland og afholdes i Væksthus Midtjylland, Åbogade 15, 8200 Aarhus N. Kom gerne kl. 12 til sandwich og networking.

I Aalborg afholdes informationsmøde den 23. juni kl. 9:30-12:00
Mødes arrangeres i samarbejde med Access2Innovation og afholdes hos acces2innovation, Rantzausgade 4, 1. sal, 9000 Aalborg, c/o Det Internationale Hus. Vi byder på en sandwich undervejs.

I København/Kgs Lyngby den 26. juni kl. 13:00-15:30
Mødet arrangeres i samarbejde med DTU og afholdes i Skylab, Diplomvej, bygning 373A,
2800 Kgs. Lyngby. Kom gerne kl. 12:30 til sandwich og networking
Kort til Skylab: http://www.skylab.dtu.dk/contact/find_us

Tilmeld dig et informationsmøde ved at skrive en mail til vbestud@um.dk, hvori du angiver navn, organisation og e-mail. Tilmelding til informationsmøderne skal ske senest den 16. juni.

Danida Market Development Partnerships bidrager til at udvikle markeder, der fremmer FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Med fokus på SDG 8 er hovedformålet at fremme bæredygtig, lokal økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Partnerskabsprogrammet nytænker involvering af erhvervslivet og medvirker til at motivere og mobilisere investeringer fra den private sektor.

Udgangspunktet for et partnerskabsprojekt er en forretningsidé drevet af én eller flere virksomheder. Forretningsidéen skal understøtte udviklingssigtet. Der gives støtte til at kombinere viden og ressourcer fra flere aktører med det formål at sikre mere vidtrækkende udviklingsresultater. Programmet fremmer derfor brede partnerskaber mellem virksomheder, civilsamfundsorganisationer, vidensinstitutioner, erhvervsorganisationer og andre ikke-kommercielle partnere.

For at sikre udvikling af gode projekter med stærk lokal forankring og samtidig undgå at interesserede partnere investerer mange ressourcer i projektdokumenter, som ikke falder inden for facilitetens kriterier, er ansøgning om midler fra faciliteten opdelt i to etaper, hvor projektidéer først udvælges på basis af en kort konceptnote.