Spring til indhold

Tech, business og en bedre verden

10.09.2018  09:29
Regeringen bidrager med 8 millioner kroner til to initiativer, der skal hjælpe små virksomheder i Tanzania og Etiopien til at udnytte potentialerne i ny teknologi

Ny teknologi har potentialet til at sætte skub i udviklingen, også i Afrika. Det kan skabe vækst og jobs, ikke mindst for de unge afrikanere. Men det kræver, at virksomhederne har adgang til teknologien og forstår at drage nytte af den.

Derfor støtter Danmark to initiativer, der skal hjælpe små virksomheder i gang med ny teknologi særligt inden for landbrug. De kan lære om 3D-print og blockchain  og mere traditionelle værktøjer som internethandel og databehandling.

”TechVelopment – brugen af teknologi som forandringskraft i udviklingssamarbejdet – rummer et enormt potentiale. Ny teknologi er helt afgørende for, at de afrikanske virksomheder kan skabe vækst og jobs, ikke mindst i landbrugssektoren. Samtidig er jobskabelse på det afrikanske kontinent afgørende, hvis skal forebygge fremtidige migrationsstrømme mod Europa”, siger minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs
 
Annonceringen af samarbejdet sker på konferencen People:Profit:Planet, der bringer aktører fra både civilsamfund, privatsektor og universitetsverdenen sammen for at finde kommercielle løsninger, der bidrager til FN’s Verdensmål. Efterspørgslen på bæredygtige løsninger stiger og verdensmålene rummer et overordentlig stort forretningspotentiale. Danske virksomheder har ofte den relevante teknologi, men partnerskaber med andre aktører er ofte nøglen til at sikre, at teknologien er tilpasset lokale markeder og at den skaber lokale udviklingseffekter, for eksempel inden for sundhed eller uddannelse.

”FNs Verdensmål rummer store forretningsmuligheder for virksomhederne, også for de danske. Men skal virksomhederne forstå at udnytte dem, kan de med fordel etablere stærke forbindelser til forskere og civilsamfund, der ligger inde med afgørende kompetencer,” slutter Ulla Tørnæs. 

De 8 millioner kroner til initiativet er en del af finansloven 2018. Regeringen ønsker at fortsætte Danmarks TechVelopment-indsats og lægger derfor i finanslovsforslaget for 2019 op til at afsætte 52 mio. kr. til arbejdet med digitalisering og ny teknologi i udviklingslandene.
 
For yderligere information:  Presserådgiver Natasha Guman, 61979133