Spring til indhold

Praktikophold i Algier

19.02.2018  08:28
Som praktikant på den nyoprettede danske ambassade i Algier kommer du til at beskæftige dig med hele den udenrigs- og handelspolitiske værktøjskasse. Vi er et lille, dynamisk dansk-algiersk team og glæder os til at byde velkommen til en studerende med interesse for politik, handel og samfundsforhold i Nordafrika (vi dækker både Algeriet og Tunesien).

Varighed og arbejdssted

Praktikopholdet er af fem måneders varighed fra den 1. september til og med den 31. januar. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen. Bemærk, at man kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Kvalifikationer

Danske statsborgere og personer med en længerevarende fast tilknytning til Danmark vil kunne ansøge om et praktikophold i uddannelsesøjemed ved den nyoprettede ambassade i Algier. Ansøgere skal være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt.

Derudover forventer vi, at praktikanten har følgende kvalifikationer:
    • Afsluttet grunduddannelse fra en samfundsvidenskabelig eller anden relevant universitetsuddannelse.
    • Stærke franskkundskaber
    • Selvstændighed, gode kommunikationsevner og fleksibilitet
    • Erfaring fra lignende arbejde er en fordel
    • Kendskab til Outlook og Office-pakken

Kontraktforhold og løn

Der indgås en praktikaftale for opholdet. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud på kr. 3.000 pr. måned til opholdsudgifter. Det er under opholdet normalt muligt at modtage SU efter gældende regler, ligesom det kan anbefales at søge legater og stipendier. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig.

Ansøgning

CV og kopi af eksamensbevis skal vedlægges ansøgningen og sendes til ambassaden via e-mail i samlet PDF-fil til algamb@um.dk.
Ansøgningsfrist er mandag den 12. marts 2018.