Spring til indhold

Kommunal- og regionsrådsvalg d. 21. november 2017

23.08.2017  08:33

Tirsdag den 21. november 2017 afholdes der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd i Danmark. I udlandet kan der brevstemmes fra den 3. tirsdag i august måned i valgåret, dvs. fra og med den 15. august 2017.

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til kommunale og regionale valg har enhver, der på valgdagen

- er fyldt 18 år,

- har fast bopæl i kommunen/regionen, og som herudover

- enten har dansk indfødsret (statsborgerskab), er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Vælgere, der opholder sig i Litauen, kan brevstemme til kommunal- og regionalvalget på ambassaden i Vilnius, adresse T. Kosciuskos g. 36.

Loven indeholder ikke nogen sidste frist for at afgive brevstemme i udlandet. En brevstemme skal imidlertid være afgivet i så god tid forud for valgdagen, at den kan være sendt hjem og modtaget i vedkommende kommune, inden afstemningen går i gang kl. 8 på valgdagen.”