Spring til indhold

Ulla Tørnæs deltager i topmøde mellem EU og den Afrikanske Union i Abidjan

29.11.2017  07:00
Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs deltager den 29.-30. november i EU-AU topmøde i Abidjan i Elfenbenskysten.

Topmødet kommer på et vigtigt tidspunkt, hvor en række udfordringer i forhold til irregulær migration, ustabilitet og konflikter understreger vigtigheden af et styrket strategisk partnerskab mellem EU og Afrika.

Topmødets overordnede tema er ”investeringer i unge” med fokus på jobskabelse, vækst og beskæftigelse til de store afrikanske ungdomsårgange. Ministeren for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, udtaler:

”Jeg er glad for valget af ”investeringer i unge” som tema for topmødet. I 2050 vil én ud af tre unge i verden være afrikaner. De store ungdomsårgange er en mulighed for at skabe øget vækst og bæredygtig udvikling, men også en stor potentiel udfordring. Unge er forandringsagenter, iværksættere og aktive samfundsborgere, hvis de får mulighederne. Omvendt kan unge uden fremtidsudsigter også risikere at være kilde til ustabilitet og irregulær migration. Danmark vil skabe udvikling med og af unge og ikke alene for unge. Vi har bidraget til, at EU-AU topmødet ikke alene bliver om unge, men også med værdifulde input og anbefalinger fra de unge selv.”

”Det er en topprioritet for regeringen at få stoppet migrationsstrømmen mod Europa. Det er derfor vigtigt, at vi skaber bedre muligheder for afrikanske unge, der hvor de kommer fra. Derudover vil jeg på topmødet klart markere, at de afrikanske lande bør leve op til deres ansvar og tage deres egne statsborgere tilbage, hvis de ikke har lovligt ophold i Danmark og Europa. Det er en international forpligtigelse alle lande har. Og helt afgørende for at komme den irregulære migration til livs,” siger Ulla Tørnæs.

Udviklingsministeren annoncerer forud for topmødet et nyt dansk bidrag på 30 millioner kroner til EU’s Trustfond for Afrika. Bidraget forventes bl.a. at støtte FN’s arbejde med at forbedre forholdene for migranter i Libyen, herunder i landets detentionscentre, og til at oprette sundhedsklinikker og sikre zoner for kvinder, som har været udsat for vold eller menneskehandel.

Danmark har et solidt, langvarigt og samtænkt engagement i Afrika. Særligt udfordringerne på Afrikas Horn og i Sahel-regionen er af direkte udenrigs-og sikkerhedspolitisk interesse for Europa og Danmark i lyset af udfordringer som migration og terrorisme fra Afrika til Europa. Danmark har derfor et strategisk fokus på fred og sikkerhed i begge regioner.

Danmark er blandt de største bilaterale donorer til AU’s arbejde med fred og sikkerhed:

”Regeringen forventer snart at fremlægge et kommende nyt bidrag på 200 mio. kr. til Den afrikanske Union og de regionale organisationers arbejde med netop fred og sikkerhed og god regeringsførelse på kontinentet,” siger ministeren for udviklingssamarbejde.

Danmark har siden 2004 støttet AU og de afrikanske regionale organisationer via Afrikaprogrammet for fred. Programmet vil med de nye midler øge fokus på konfliktmediering og støtte til frie og fair valg.

For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Marie Dørup Olesen tlf. +45 61979020