Spring til indhold

Nye regler for medfølgende familiemedlemmer til hjemvendte udlandsdanskere

24.07.2017  07:37

Fra d. 25. maj kan danske statsborgere, som er etableret i udlandet, og som ønsker at vende tilbage til Danmark for at arbejde, få ægtefæller og mindreårige børn med, selvom de ikke måtte opfylde betingelserne for ægtefællesammenføring på grund af tilknytningskravet.

Betingelsen for at kunne benytte ordningen er, at udlandsdanskeren er etableret i udlandet og har indgået en aftale eller fået tilbud om en stilling i Danmark, der – hvis den pågældende havde været udlænding – kunne give opholdstilladelse efter positivlisten eller beløbsordningen. Derudover indebærer ordningen en særlig overgangsordning for de ægtefæller, som har fået afslag på ægtefællesammenføring til en udlandsdansker under henvisning til tilknytningskravet.

Ordningen er midlertidig og ophæves d. 1. juli 2018.

Læs mere om den nye ordning her:

https://www.nyidanmark.dk/da-dk/nyheder/nyheder/udlaendingestyrelsen/2017/saerlig-overgangsordning-for-hjemvendte-udlandsdanskere.htm