Spring til indhold

Kommunale og regionale valg i Danmark den 21. November 2017 - brevafstemning

19.10.2017  10:36

Kommunale og regionale valg i Danmark den 21. november 2017 - brevafstemning

Der afholdes kommunale og regionale valg i Danmark tirsdag den 21. november 2017. Enhver vælger, der er optaget på valglisten, kan brevstemme på den danske ambassade i Warszawa eller et honorært konsulat.
Brevafstemningen er allerede mulig. Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme, hvis du opholder dig i udlandet, men er brevstemmen ikke modtaget i rette kommune på valgdagen senest kl. 8, kan brevstemmen ikke komme i betragtning.
Husk at medbringe pas eller anden legitimation (kørekort eller gult sygesikringsbevis).
Ekspeditionstider:
Du kan afgive din brevstemme på ambassaden fra mandag-fredag kl. 10.-15, j.f. ambassadens lukkedage

Kontakt venligst det honorære konsulat, hvis du ønsker at brevstemme på ét af de honorære konsulater.

Du kan læse mere på økonomi- og indenrigsministeriets hjemmeside
og borger.dk