Spring til indhold

Jarl Frijs-Madsen har overrakt sine akkreditiver

19.09.2017  16:48

Den 1. september tiltrådte Jarl Frijs-Madsen stillingen som Danmarks ambassadør i Norge, og i dag 19. september har ambassadør Frijs-Madsen overrakt sine akkreditiver til Hans Majestet Kong Harald.

Ambassadør Frijs-Madsen har en master i økonomi fra Københavns Universitet, er 52 år og har tidligere vært Generalkonsul  og ambassadør i New York og sjef for Danmarks Eksportråd, som dekker noen av de oppgavene som i Norge ligger hos Innovasjon Norge. Han har jobbet som diplomat i over 20 år i forskjellige jobber i og utenfor Danmark, men har også i tre omganger jobbet i det private næringsliv.

De siste to årene har Frijs-Madsen vært Associated Partner & Futurist ved Instituttet for Fremtidsforskning i København. Her har han jobbet med globale megatrends og gitt store virksomheter rådgivning om framtidsscenarioer og strategi.

Ambassadør Jarl Frijs-Madsen uttaler ”Det er en kæmpe ære og fornøjelse at repræsentere Danmark i Norge. Norge er på mange område blandt de bedste lande i verden og ofte et forbillede for andre. Få lande har så tætte og gode relationer som Danmark og Norge har. Dem ser jeg frem til at bygge videre på”.

Kort versjon av ambassadør Jarl Frijs-Madsens CV:

September 2017: Danmarks ambassadør i Norge
September 2015: Associated Partner, Copenhagen Institute for Futures Studies
September 2010: Generalkonsul, ambassadør, Generalkonsulatet New York
April 2009: Sjef for Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet
September 2006: Under-secretary for Foreign Trade and Investment, ambassador, Udenrigsministeriet
Februar 2004: Kontorsjef, Udenrigsministeriet    
September 2000: Ambassaderåd, Ambassaden Warszawa
September 1991- august 2000: Forskjellige poster i Udenrigsministeriet og på ambassaden i Bonn samt i kommunikasjons- og public affairs firmaet Copenhagen Brussels Consulting Group.