Spring til indhold

Regeringen giver 250 millioner mere til Syriens civile

02.04.2017  06:37
Minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, skruer nu op for støtten til ofrene for krigen i Syrien. Det sker med en ny humanitær bevilling på 250 millioner, som skal gå til akut humanitær nødhjælp og mere langsigtede udviklingsindsatser i Syrien og nabolandene.

”Situationen for Syriens civile bliver stadig mere desperat. Mere end 11 millioner syrere er internt fordrevet eller flygtet ud af landet. Samtidig er kun en brøkdel af de humanitære appeller til Syrien-krisen finansieret. Derfor afsætter vi nu en kvart milliard kroner mere til at hjælpe de mange, som er berørt af krigen – både i- og uden for Syrien”, siger Ulla Tørnæs og uddyber:

”Jeg besøgte i februar nabolandene Jordan og Libanon, som er under ekstremt pres fra de store flygtningestrømme. Der er ingen tvivl om, at det er bedst for flygtningene at blive i nærområdet, men det kræver også, at vi aktivt hjælper dem med at løfte byrden. Både med akut humanitær hjælp som mad og rent vand, men også med mere langsigtet udvikling, som flygtningefamilierne i Jordan og Libanon efterspurgte. De seneste to år, har regeringen givet en milliard kroner til nærområdeindsatsen. Bevillingen i dag understreger, at vi fortsat prioriterer vores støtte til nærområdet meget højt”.

Det nye humanitære bidrag kommer som optakt til næste uges internationale Syrien-konference i Bruxelles. Konferencen vil samle ca. 70 lande, civilsamfund, FN og EU for at drøfte Syriens fremtid, og sikre, at donorerne lever op til deres løfter om støtte til ofrene for den syriske borgerkrig.

”Jeg er meget tilfreds med, at Danmark med den nye bevilling endnu engang kan sende et stærkt signal om, at vi støtter Syriens befolkning og nærområdet. Men denne indsats kan selvsagt ikke stå alene. Vi skal fortsat støtte en politisk løsning på konflikten, og en fredelig fremtid for det syriske folk. Det vil stå højt på Danmarks dagsorden i Bruxelles”, siger Ulla Tørnæs.

Syrien har siden borgerkrigens udbrud i 2011 udviklet sig til en af verdens største humanitære kriser. Mere end 6 millioner syrere er lige nu internt fordrevet i Syrien, mens 5 millioner syrere er flygtet, primært til nabolandene Libanon, Jordan og Tyrkiet.

Danmark har siden krisens start i 2011 støttet Syrien og nærområderne med mere end 2 mia. kr., hvoraf en milliard er blevet udbetalt i 2015 og 2016 alene. Den nye humanitære bevilling på 250 millioner kroner forventes fordelt til FN-organisationer, Røde Kors, danske og internationale NGO’er efter Bruxelles-konferencen under hensyntagen til andre donorers bidrag og en kortlægning af, hvor behovet er størst. Udenrigsminister Anders Samuelsen vil repræsentere Danmark på Syrien-konferencen i Bruxelles den 5. april.

For mere information, kontakt:

Presserådgiver Dorte Bryde, tlf. 50 77 86 98