Spring til indhold

Evaluering af Danmarks udviklingssamarbejde med Nepal 1991-2016

22.11.2017  13:52
En ny evaluering af udviklingssamarbejdet med Nepal over 25 år fremhæver mange positive resultater og høj grad af bæredygtighed.

Danmark har ydet finansiel og teknisk bistand til Nepal i over 25 år. Fra begyndelsen har bistanden fokuseret på fattigdomsbekæmpelse og menneskerettigheder, med særligt fokus på marginaliserede befolkningsgrupper. I over 10 år led Nepal under en væbnet konflikt, der kostede over 17.000 mennesker livet. Siden fredsaftalen i 2006 har Danmark støttet bestræbelser på at adressere årsagerne til konflikten med bidrag på ca. 150 mio. kroner om året. Bistanden udfases fra 2015 til 2018.

Resultater af evalueringen viser, at mange indsatser har en høj grad af bæredygtighed. Blandt andet fremhæves støtte til menneskerettigheds- og valgkommissioner, justitsprogrammet, indførelsen af moms og god regeringsførelse baseret på forfatningen fra 2015. Det gælder også en række forandringer og politikker i uddannelsessektoren, herunder bedre undervisning af lærere og flersproget undervisning. Dertil kommer investeringer i hydroelektricitet under vedvarende energi-programmet, anvendelse af miljøregulativer i by- og industriudvikling samt tilgangen til landsbybaseret skovbrug.

Evalueringen viser, at der er en sammenhæng mellem forberedelseskvalitet og programimplementering, samt at kvaliteten af forberedelse var høj. Bistandsinterventioner blev gennemført på højt niveau, og blandt de forskellige programmer var freds- og rettighedsindsatser, samt støtte til uddannelse fra 1992 til 2012, vurderet højest. De samlede bistandsindsatser opnåede især gode karakterer for relevans og effektivitet. Kort sagt, med få undtagelser var interventionerne velforberedte, målrettede og meget effektive.

Evalueringen konkluderer at Danida har ydet væsentlig støtte til institutioner og organisationer i Nepal gennem tæt, ikke-fordømmende og langsigtet samarbejde. Undervejs har det været muligt at reagere på sociale og politiske forandringer samtidig med at opretholde stærke forhold til vigtige regeringspartnere. Danida har været på forkant i donorkoordination og har haft godt samarbejde med både bilaterale og multilaterale udviklingspartnere i Nepal. Dertil kommer betydningen af beskyttelse og styrkelse af marginaliserede og dårligt stillede grupper, som understreger værdien af en rettighedsbaseret tilgang til udvikling.

Evalueringen er gennemført af finske FCG International og kan downloades på hjemmesiden evaluering.um.dk.

For yderligere informationer om evalueringen kontakt Mike Speirs, Udenrigsministeriets Evalueringskontor på 3392 0516 eller mikspe@um.dk.