Spring til indhold

Lær Skoledansk i udlandet

06.06.2017  10:48

Sommerferien nærmer sig i Danmark, og på den anden siden af den – et nyt skoleår.
Det gør måske ikke den store forskel for danskere og deres familier bosiddende i udlandet, da mange vælger lokale og internationale uddannelsesinstiturioner, når børnene skal i skole. Men blot fordi man som barn vokser op uden for Danmark, betyder det ikke, at man skal give afkald på at lære dansk.

Danes Worldwide er en medlemsbaseret organisation, som arbejder for at varetage udenlandsdanskeres interesser.  En af deres mærkesager er at sikre fleksibilitet for globale danskere og deres familier. Dette gælder blandt andet dét at kunne flytte tilbage til Danmark. Men for at kunne gøre det så gnidningsfrit som muligt er det afgørende at familiens børn læser, skriver og taler dansk.
En måde at blive fortrolig med sproget på er gennem undervisningsforløbet Skoledansk, som udbydes af Danes Worldwide. Programmet Skoledansk er støttet af Undervisningsministeriet og sikrer læring på samme niveau som jævnaldrende børn i Danmark. Det giver mulighed for lettere indslusning, og at børnene kan fortsætte deres uddannelse sammen med andre danske børn.

Der findes også andre programmer for danskundervisning med startdatoer året rundt, men Danes Worldwide anbefaler at følge det danske skolesystems kalender, hvis man vil følge Skoledansk-undervisningen.

Hvis du vil vide mere eller skrive dit barn op til det kommende skoleår kan du finde mere info her.