Spring til indhold

Ulla Tørnæs: 69 mio kr. til kvindelige entreprenører

08.07.2017  10:00

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs har besluttet at bidrage med 69 millioner kroner over tre år til en ny Verdensbanks-fond for kvindelige entreprenører, som Ivanka Trump har været en stærk fortaler for.

Initiativet (Women Entrepreneurship Finance Facility, WE-Fi) bliver annonceret under G20 topmødet i denne weekend i Hamburg - og forventes at kunne generere op til 6,5 milliarder kroner i offentlige og private midler. 

”Kvindelige entreprenører i mange vækst- og udviklingslande har væsentligt sværere ved at få adgang til kapital, netværk, viden og juridisk hjælp end mandlige entreprenører. Det er et faktum, der forhindrer bæredygtig vækst og udvikling - og dermed opfyldelsen af FN’s verdensmål. Derfor er Verdensbankens nye initiativ vigtigt. Vi skal skaffe kapital og rådgivning - og fjerne barriererne for at kvinderne kan blive fuldgyldige medlemmer af erhvervslivet til gavn for både kvinder og mænd,” siger Ulla Tørnæs.  

Ifølge Ulla Tørnæs vil Danmark arbejde for at fastholde Verdensbankens brede tilgang til ligestilling, der omfatter kvinders ret til at bestemme over egen krop. Et spørgsmål, der er kommet i modvind med den nye amerikanske administrations boykot af organisationer, der støtter eller oplyser om abort.

Verdensbankens nye fond er kommet i stand på netop amerikansk - og tysk foranledning – og Ivanka Trump har spillet en afgørende rolle i beslutningen om amerikansk støtte til initiativet.

”Jeg glæder mig da over, at amerikanerne er medstiftere af initiativet. For støtten til kvindelige entreprenører er i høj grad med til at fremme kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder. Og sagen er jo, at når vi giver kvinder økonomiske muligheder og politisk magt, så tilkæmper de sig hen ad vejen også retten til at bestemme over egen krop. Så initiativet spiller på alle måder ind i Danmarks udviklingspolitiske prioriteter om kvinders rettigheder,” fastslår ministeren.

Ulla Tørnæs fremhæver også, at de statslige donormidler, som forventes at blive på 200 millioner USD, skal fungere som løftestang og katalysator for yderlige 800 millioner USD fra private investorer. Så fonden i alt får en milliard USD, omkring 6,5 milliarder danske kroner, til at investere i kvindelige entreprenører i udviklingslandene.

USA og Tyskland ventes at bidrage med hver 25-50 millioner USD. Også Norge har annonceret at ville bidrage. Derudover støttes initiativet af så forskellige lande som Australien, Canada, Japan, Pakistan, Sydkorea, Mexico, Kina, Saudi Arabien og UAE.

For yderligere presse: Poul Kjar, 41 86 59 75