Spring til indhold

Danmark er med til at bane vejen for humanitær adgang til konfliktramte områder i Rakhine, Myanmar

09.09.2017  12:40

Udviklingsminister Ulla Tørnæs har i dag bevilget 20 mio. kr. til den Internationale Røde Kors Komités humanitære indsats til fordel for de tusinder af mennesker, der er ramt af de seneste ugers alvorlige uroligheder i Myanmars Rakhine State.

Med aktiv dansk medvirken er det over de seneste dage lykkedes at få en aftale på plads mellem Myanmars myndigheder, Myanmars Røde Kors og den Internationale Røde Kors’ Komité (ICRC). Aftalen sikrer grundlaget for at levere humanitær bistand til den nødlidende befolkning uanset religiøs, etnisk eller politisk baggrund.

Udviklingsministeren udtaler i den forbindelse:

”Jeg er utrolig glad for nyheden om, at det med dansk medvirken er lykkedes for det internationale Røde Kors at få en aftale på plads med myndighederne, som kan sikre uafhængig og upartisk støtte og humanitær adgang til de mange nødlidende i alle dele af staten Rakhine i Myanmar. Jeg har derfor besluttet at yde et ekstraordinært humanitært bidrag til indsatsen gennem ICRC for at sikre, at indsatsen kan komme i gang så hurtigt som muligt.”

Efter den seneste tids konflikt i staten Rakhine i Myanmar er op mod 270.000 mennesker flygtet til Bangladesh, men der er stadig flere hundrede tusinder tilbage i det konfliktramte område, ligesom mange er fordrevet internt til andre dele af staten. De har alle stort behov for akut nødhjælp men et stort antal har været afskåret herfra indtil nu.

I første omgang vil Røde Kors Bevægelsen koncentrere sig om ca. 30.000 nødlidende personer i og omkring de større byer i Rakhine. Så snart det er muligt, vil nødhjælp også blive sendt ud til lokalsamfund i mere sværttilgængelige områder, hvor det kan være nødvendigt at tage helikoptere og både i brug for at få hjælpen frem. Ud over fødevarer og anden nødhjælp vil der blive leveret sundhedsydelser, telte m.v.

Foruden det ekstraordinære bidrag til Internationale Røde Kors’ Komité (ICRC) har Danmark bidraget med 20 mio. kr. gennem FN’s Verdensfødevareprogram (WFP) til indsatser for nyankomne flygtninge i Bangladesh samt 6,2 mio. kr. til FN’s Flygtningehøjkommissariatet (UNHCR) til indsatser på begge sider af grænsen mellem Bangladesh og Myanmar. Derudover er der ydet et indirekte bidrag gennem FN’ Centrale Nødhjælpsfund (CERF) der netop har udløst godt 40 mio. kr. til samme formål.

De ekstraordinære humanitære bidrag skal ses i forlængelse af Danmarks kontinuerlige humanitære og udviklingspolitiske engagement i Myanmar, hvor politisk dialog, beskyttelse af menneskerettigheder og fremme af demokratisk udvikling, økonomisk vækst og fredlig sameksistens er centrale elementer i at finde langvarige og bæredygtige løsninger på konflikten.

For yderligere information kontakt:
Marie Dørup Olesen, tlf 61979020