Spring til indhold

Danida Business Explorer nu åben for flere små og mellemstore virksomheder (ansøgningsfrist er 29. september 2017)

06.09.2017  12:37
Nu kan flere danske små og mellemstore virksomheder søge om tilskud fra Danida Business Explorer. Kravet om virksomhedens egenkapital er nedsat fra 3 til 1 mio. kroner. Danske virksomheder kan søge om tilskud til at udvikle konkrete forretningsmuligheder i udviklingslande, der adresserer lokale udviklingsbehov med afsæt i FN’s verdensmål som forretningsmulighed.

Danida Business Explorer giver tilskud til danske virksomheder i forbindelse med undersøgelse af en konkret forretningsmulighed i en række udviklingslande. Projekter skal adressere lokale udviklingsbehov med fokus på at bidrage til realisering af FN’s verdensmål, og være i overensstemmelse med principperne i FN Global Compact og FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv.

Danida Business Explorer giver tilskud til en del af den danske virksomheds omkostninger i forbindelse med en undersøgelse af potentialet i et konkret projekt. Det maksimale tilskud er 50 % af de samlede faktiske omkostninger med et maksimum på 500.000 kr.

Danida Business Explorer kan benyttes i lande med et BNI under USD 4.034 per indbygger, hvor der er en dansk repræsentation. Danske virksomheder kan også søge tilskud til at undersøge mulighederne for at tilbyde danske løsninger i humanitære situationer i samarbejde med humanitære organisationer. Dette gælder i en række lande, hvor Danmark er engageret i humanitært arbejde.

Der er afsat i alt 10 mio. kr. til nye projekter i 2017. Næste ansøgningsfrist er 29. september 2017.

Læs mere om Danida Business Explorer

For yderligere information kontakt:
Marie Wibe +45 3392 1837
Lars Friis-Jensen +45 3392 1263
eller skriv til: vbe@um.dk