Spring til indhold

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs modtager i dag på vegne af EU anbefalinger fra europæiske og afrikanske unge

11.10.2017  07:00

På vegne af EU´s udenrigschef Federica Mogherini modtager minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs i dag en række anbefalinger fra afrikanske og europæiske unge ved en stor ungekonference i Elfenbenskysten. Den danske udviklingsministers deltagelse ved konferencen i dag på vegne EU er et synligt og konkret resultat af Danmarks lederskab på ungedagsordenen.

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs siger:
”Det er en stor anerkendelse af Danmarks stærke ungedagsorden, at EU’s Høje Repræsentant, Frederica Mogherini har bedt mig tage imod de unges anbefalinger på vegne af EU. Jeg vil fremføre de unges anbefalinger med stor vægt over for stats- og regeringsledere fra de europæiske og afrikanske lande på topmødet i november. Danmark er stærk fortaler for at udviklingssamarbejdet gennemføres med unge, og ikke alene for unge.”

De unges anbefalingerne har fokus på hvilke investeringer i unges muligheder, som de unge selv ser som nødvendige forudsætninger for at de kan udnytte deres potentiale.
Anbefalingerne fra de unge bliver overbragt under AU-EU-topmødet til november hvor europæiske og afrikanske stats- og regeringschefer, skal drøfte det strategiske partnerskab mellem de to kontinenter under hovedtemaet ’investeringer i unge’. Temaet er yderst aktuelt, da verden aldrig før har haft så stor en ungegeneration som i dag - anslået til 1,8 milliarder unge -  og mere end tre ud af fire unge lever i udviklingslande.

Ungekonferencen, der finder sted i Elfenbenskystens hovedstad Abidjan 9-11. oktober, er et fælles europæisk og afrikansk initiativ, der skal give de unge en stemme forud for november topmødet mellem EU og de afrikanske lande. På konferencen vil de unge drøfte en række temaer og aktuelle udfordringer i forhold til bl.a. uddannelse, fred og sikkerhed, klima og miljø, vækst og beskæftigelse og politisk og økonomisk inddragelse. I perioden mellem ungekonferencen og topmødet vil 36 unge arbejde videre med at konkretisere de anbefalinger, som kommer ud af ungekonferencen. Danmark støtter i den forbindelse gennemførelse af konsultationer blandt unge i seks afrikanske lande, så de unge dér også kan være med til at præge anbefalingerne.

Danmark har taget lederskab på ungedagsordenen, som også er et gennemgående tema i den udviklingspolitiske og humanitære strategi ’Verden 2030’. I forbindelse med rådsmødet for EU’s udenrigsministre i maj tog Danmark initiativ til et fælles indspil, der samlede en række EU lande om syv konkrete bud på, hvordan EU kan fremme politisk og økonomisk inklusion af unge.

For mere information kontakt: Presserådgiver Marie Dørup Olesen tlf. 61979020