Spring til indhold

Den danske ambassade i Uganda lancerer vigtigt samarbejde med Den Internationale Straffedomstol i Uganda

18.07.2017  11:16
Det var et begivenhedsrigt øjeblik på den danske ambassade i Kampala mandag den 17. Juli, da Ambassadør, Mogens Pedersen, sammen med administrerende direktør af Den Internationale Straffedomstol (ICC), Herman Von Hebel, underskrev en aftale om et vigtigt samarbejde til støtte af forsonings- og retfærdighedsprocesser i det nordlige Uganda.

I over to årtier hærgede Lord’s Resistance Army (LRA) det nordlige Uganda, hvor titusinder blev dræbt og mishandlet, tusinde af drenge blev taget til børnesoldater og atter tusinde af kvinder blev gjort til sexslaver. I de sidste 10 år har der været fred i området og LRA hærger nu uden for landet blandt andet i Den Centralafrikanske Republik.  For godt to år siden blev en af LRA’s øverstkommanderende, Dominic Ongwen, taget til fange og overført til Den Internationale Domstol i Haag. Det har imidlertid været en udfordring for ICC i Haag at række ud til de berørte lokalsamfund i det nordlige Uganda og informere om retssagen og dermed skabe grobund for forsoning og retfærdighed. Erfaringer vidner om et klart behov for større gennemsigtighed og information om retssagen til de områder, hvor forbrydelserne er begået. De mange tusinde af ofre har vanskeligt ved at forstå ICC’s procedurer og følge med i retssagen i Haag.
Derfor blev ICC og den danske ambassade enige om, med dansk støtte, at iværksætte en række tiltag, der bringer retssagen nærmere ofrene og gør den mere relevant for de mange berørte lokalsamfund i Uganda. Det drejer sig blandt andet om live-screening af retsmøder i landsbyerne i Uganda, udsendelser i de lokale radio- og TV-stationer med oplysning om retssagen og besøg af repræsentanter for lokalsamfundene og de religiøse og traditionelle ledere og ligeledes af journalister til Haag. Projektet vil gennem disse initiativer bedre kunne bidrage til den langvarige proces med forsoning og retfærdighed som grundlag for en stabil og fredelig udvikling på længere sigt.
Initiativet er i god tråd med andre dansk-støttede initiativer til fred og forsoning i det nordlige Uganda og bidrager til at styrke de nationale og internationale aktørers samarbejde om varig fred og forsoning.