Spring til indhold

Vareeksporten steg 0,2 pct. i juni og 5,4 pct. i første halvår 2017

09.08.2017  12:39
I juni 2017 steg dansk vareeksport eksklusiv energivarer, skibe og fly 0,2 pct. i forhold til maj viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik, som er offentliggjort i dag.

Inklusive brændsler, skibe og fly var stigningen også 0,2 pct. Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, blev reduceret til 4,5 pct. fra 4,9 pct. sidste måned eksklusiv energi, skibe og fly, mens væksten i første halvår af 2017 var 5,4 pct. i forhold til første halvår af 2016.

Væksten i eksporten i juni kan især henføres til Storbritannien, som følge af en stor stigning i leverancer af dele til vindmøller. Også til USA steg eksporten markant i juni i forhold til maj. Omvendt var der tilbagegang til især Kina og Rusland. Årsstigningstakten til alle de større mar-keder, bortset fra Nederlandene, er dog pænt positiv, og især til Storbritannien med en årsstig-ningstakt på 20,6 pct. I juni var der især eksporten af forarbejdede varer og halvfabrikata, som trak vareeksporten frem, mens eksporten af råstoffer gik tilbage. For alle større varekategorier er årsstigningstakten dog positiv.

Cheføkonom i Udenrigsministeriet, Jacob Warburg, siger:

”Vareeksporten vokser i øjeblikket jævnt med 4,5 pct. årligt, mens væksten i første halvår 2017har været højere på godt 5,4 pct. Det er især Storbritannien, Sverige, Norge og Kina som trækker dansk vareeksport frem, mens udviklingen til Nederlandene har været negativ. I de seneste 12 måneder har det især været medicin, kemikalier og næringsmidler, som har løftet eksporten.”

Vareeksporten, eksklusiv skibe, fly og brændsel, sæsonkorrigeret, mia.kr. og pct.

2017M06 Mia.kr. 1 mnd 3 mnd 6 mnd 12 mnd År-t-dato
LANDE I ALT 52,8 0,2% 0,1% 2,8% 4,5% 5,4%
EU 31,7 1,4% 3,1% 2,0% 4,2% 3,4%
Verden udenfor EU 21,2 -1,7% -3,9% 3,9% 4,9% 8,2%
BRIIKS 3,7 -5,2% -4,3% 6,8% 3,4% 7,8%
Tyskland 8,3 1,5% 0,6% -0,7% -0,3% 0,3%
Sverige 5,2 1,5% -3,0% 4,1% 3,8% 5,4%
Storbritannien 5,0 21,1% 43,9% 16,0% 17,3% 20,6%
Nederlandene 2,0 -3,2% -1,1% -9,6% -5,5% -22,5%
Frankrig 1,8 -0,2% 2,7% 4,0% 3,7% 3,5%
Norge 3,2 -5,9% -4,8% 5,9% 5,2% 9,7%
USA 4,2 6,9% -11,5% 1,3% 0,1% 3,7%
Kina 2,4 -5,6% -2,1% 4,0% 4,4% 4,7%
Rusland 0,4 -3,5% -14,1% 6,4% 5,9% 9,2%

Kilde: Danmarks Statistik. 9. august 2017

Hent nyheden som PDF her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg, på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk