Spring til indhold

Ghana: Dansk bidrag til afrikansk mønsterdemokrati

16.11.2018  12:29
Fortællinger om Danmarks støtte til Ghanas unge demokrati.

Ghana fremhæves ofte som et mønsterdemokrati i Afrika, men for blot tre årtier siden var det vestafrikanske land under militært styre og i politisk og økonomisk kaos. Magasinet ”Vejen til demokrati og god regeringsførelse” og ti korte film fortæller, hvordan Danmark med sit langsigtede udviklingssamarbejde til god regeringsførelse, demokrati, decentralisering, menneskerettigheder, anti-korruption og retsvæsnet har bidraget til landets imponerende udvikling.

Minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs siger:
”Ghana er på mange måder et forbillede i regionen. Det glæder mig meget, at Danmark i så høj grad gad har været med til at fremme demokrati i en region, der ellers ofte er plaget af ustabilitet. Jeg er samtidig stolt over den gensidige anerkendelse fra vores ghanesiske samarbejdspartnere. Arbejdet er ikke færdigt endnu, og Danmark vil også frem over arbejde tæt sammen med vores ghanesiske partnere for skabe økonomisk vækst og jobs gennem kommercielle og politiske partnerskaber til gavn for både Ghana, regionen og Danmark."

Mød i magasinet og de korte film centrale aktører og nogle af de mange mennesker, samarbejdet har gavnet. De fortæller blandt meget andet den dramatiske historie om, hvordan Ghanas unge demokrati kunne være snublet allerede i 1996, hvis ikke Danmark var sprunget til med gennemsigtige stemmeurner, der fik oppositionen til at afblæse sin boykot af valget. Om den 72-årige mand, der sad varetægtsfængslet i 8 år og 5 måneder, før et dansk-støttet program bragte ham tilbage til friheden. Og om de mange udfordringer og problemer, ’mønsterdemokratiet’ stadig slås med.

Magasin og film udgives af den danske ambassade i Ghana: ”Danmarks bistand til god regeringsførelse i Ghana udfases over de kommende måneder, og det er vigtigt, at både succeser og udfordringer dokumenteres på en måde, der rækker ud til den brede befolkning, både i Ghana og i Danmark,” sagde Danmarks ambassadør i Ghana, Tove Degnbol, da film og magasin i begyndelsen af november blev lanceret på en konference med næsten 100 deltagere og stor interesse fra den lokale presse i Ghanas hovedstad, Accra.

Baggrund
I forbindelse med lanceringen blev også en evaluering af Danmarks udviklingssamarbejde med Ghana i perioden 2007-2017 fremlagt. Danmarks udviklingssamarbejde med Ghana udfases i år 2020. Det blev indledt helt tilbage i tiden lige efter Ghanas uafhængighed i 1957, men kom på grund af politisk uro i Ghana først for alvor i gang omkring 1990.

Ghana forventes at komme op på en økonomisk vækst på syv til otte procent om året i de kommende år og er et vigtigt vækstmarked i Vestafrika. Danmark vil således fortsætte sit tætte samarbejde med Ghana gennem et kommercielt og politisk partnerskab med fokus på økonomisk vækst og jobskabelse til gavn for både Ghana, regionen og Danmark. Det dansk-ghanesiske samarbejde vil dermed bevæge sig ”From Aid to Trade”. Danmark styrker derfor i disse år handelssamarbejdet med Ghana, hvilket blev understreget i forbindelse statsbesøget af H.M. Dronningen den 23.-24. november 2017, hvor der var deltagelse af en dansk erhvervsdelegation. Særligt fokus for statsbesøget var 1) landbrug og fødevarer, 2) bæredygtighed og 3) den maritime sektor, infrastruktur og jernbaner, hvor Danmark har særlige styrkepositioner, og hvor der har vist sig stor ghanesisk efterspørgsel efter danske kompetencer.

Magasin og film er produceret af freelancejournalisterne Jesper Heldgaard og Bo Illum Jørgensen samt journalist Kate Baaba Hudson fra Ghana.

Tryk her for at se de ti film om Ghana.