Spring til indhold

Ambassaden vil være lukket onsdag d. 25. apr 2018 grundet kong Hung’s jubilæum

24.04.2018  10:37
Hastesager uden for åbningstiden vil blive behandlet af Udenrigsministeriets døgnbemandede 24/7 vagtcenter i København (+45 3392 1112/BBB@um.dk). Visumudstedelse, legaliseringer mv. vil ikke kunne foretages i perioden.

set text