Spring til indhold

Historisk international aftale om fiskeri i Arktis

01.12.2017  18:09

En international aftale om fiskeri i Arktis blev forhandlet på plads sent i går i Washington DC. Aftalen skal forhindre ureguleret fiskeri i det centrale arktiske ocean, som er et område på størrelse med Middelhavet (ca. 2,8 mio. kvadratkilometer). Aftalen er forhandlet mellem de arktiske kyststater - Canada, Kongeriget Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland, Norge, Rusland og USA - og fem større fiskerinationer/parter - EU, Island, Japan, Kina og Sydkorea. Der udestår fortsat et teknisk og juridisk arbejde, før aftalen kan underskrives af parterne.
 
Udenrigsminister Anders Samuelsen siger: Med denne aftale viser vi hele verden, at vi kan blive enige om at indføre regler, inden fiskeri er gået i gang, og inden en eventuel uoprettelig skade er sket på fiskebestandene. Det er rettidig omhu. Jeg er glad for, at aftalen tager højde for de arktiske kyststaters særlige interesser i området. Der har været et godt og konstruktivt samarbejde mellem Grønland, Færøerne og Danmark undervejs i forhandlingerne. Aftalen er endnu et eksempel på, at det konstruktive internationale samarbejde om Arktis giver konkrete resultater.
 
Med den juridisk bindende aftale forpligtiger parterne sig til ikke at fiske i området, før der er bedre viden om fiskebestandene. Som et led i aftalen etableres der derfor et fælles videnskabeligt forsknings- og monitoreringsprogram.
 
Fiskeriminister Karen Ellemann udtaler: I Arktis stiger temperaturerne næsten dobbelt så meget som den globale temperaturstigning. Derfor forventer vi, at fiskeri i den arktiske højsø på sigt vil blive kommercielt interessant. Der er tale om en historisk aftale, fordi det er første gang, der kommer en fiskeriaftale på plads, der dækker et så stort område, inden fiskeri er påbegyndt. Det er især positivt, at der er opnået enighed om et fælles forsknings- og overvågningsprogram, som kan skabe et solidt videnskabeligt grundlag for, at sikre bæredygtigt fiskeri. Det glæder mig, at EU også er part i aftalen og derigennem har varetaget medlemsstaternes interesser.
 
Kontakt:
Presserådgiver Anna Møller Ege, Udenrigsministeriet e-mail: annemo@um.dk. tlf. 41 53 25 26 Presserådgiver Anna Munck, Udenrigsministeriet e-mail: annmun@um.dk. tlf. 61 97 90 33