Spring til indhold

Ambassador’s meeting on Maritime Economy

04.07.2017  12:02

set textOn 3rd July Ole Egberg Mikkelsen, Ambassador of Denmark to Poland met with Anna Moskwa, Undersecretary of State at the Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation.
The meeting covered cooperation between Poland and Denmark in the area of Maritime Economy. Ambassador mentioned Danish fish processing plants operating in Poland, employment of Polish crews working on Danish ships and high involvement of Polish suppliers for the Danish offshore wind energy sector, as examples of good cooperation between the two countries.
Over the last few years, the Polish maritime industry recorded a significant growth especially in the area of the renascent shipyard industry and ports. With the Polish government’s plan on further growth of the maritime sector, a very ambitious development of the maritime sector is foreseen in the future.
Denmark and Poland are actually neighbors sharing a maritime border in the Baltic Sea, with a well-rooted maritime culture. Both countries can greatly benefit from development of bilateral cooperation in the maritime sector.

// Polish

Spotkanie Ambasadora dotyczące gospodarki morskiej
3 lipca Ole Egberg Mikkelsen Ambasador Danii w Polsce spotkał się z Anną Moskwą, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Spotkanie dotyczyło polsko-duńskiej współpracy w zakresie gospodarki morskiej. Ambasador wymienił duńskie zakłady przetwórstwa rybnego działające w Polsce, polskie załogi zatrudniane i pracujące na duńskich statkach oraz znaczącą obecność polskich dostawców w sektorze morskiej energetyki wiatrowej jako przykłady dobrej współpracy między dwoma krajami.

W ostatnich kilku latach, przemysł morski w Polsce odnotował znaczący wzrost, zwłaszcza w obszarze odradzającego się przemysłu stoczniowego i portowego.  Mając na uwadze planowany przez Polski Rząd dalszy wzrost w sektorze morskim, przewiduje się bardzo ambitny rozwój przemysłu morskiego.

Dania i Polska są właściwie państwami sąsiadującymi mającymi wspólną granicę morską na Morzu Bałtyckim i głęboko zakorzenioną kulturę morską. Oba kraje mogą znacząco skorzystać z rozwoju dwustronnej współpracy w obszarze sektora morskiego.