Spring til indhold

Danmark skyder ambitiøs kultursatsning med Tyskland i gang

10.01.2018  14:04

De kulturelle bånd mellem Danmark og Tyskland på kulturområdet bliver fra 2018 til 2020 markant styrket. En intensiv treårig periode med kulturudveksling sættes nu i gang.

Ligesom H. C. Andersen, der lod sig inspirere på sine rejser i Tyskland, har talrige danske kunstnere gennem århundreder rejst til Tyskland på dannelsesrejser og er vendt hjem til Danmark med varige og stærke indtryk. I de seneste år har mange danske billedkunstnere og musikere etableret sig i særligt Berlin, eksempelvis Olafur Eliasson, Elmgreen & Dragset og Agnes Obel. Også tyske kunstnere har gennem tiden gjort ophold i Danmark og på den måde både suget indtryk til sig og bidraget til at styrke og udvikle dansk kultur. Den historie vil Danmark nu bygge videre på ved at dedikere tre år til intensiv kulturel udveksling mellem de to lande.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Tyskland er en af Danmarks vigtigste samarbejdspartnere, og tysk kultur og kulturliv har altid været en stor inspiration for dansk kunst og kultur.

 Tyskland er det eneste land, som Danmark deler en fysisk landegrænse med, og grænse¬regionen, der i 2020 fejrer 100 år, er et historisk eksempel på, hvordan to nationer kan udvikle et godt og meget frugtbart naboskab. De sproglige og kulturelle forbindelser i det tyske og danske kulturområde har været fremtrædende så langt tilbage, som kulturhistorien rækker, og Tyskland og Danmark har mange fælles kulturelle interesser og et værdisæt, som på mange måder afspejler hinanden. Jeg glæder mig meget til at se, hvordan vi på tværs af hele kulturområdet kommer til at styrke det særlige forhold mellem Danmark og Tyskland i de kommende tre år.”

Tre år med kulturudveksling

Indsatsen skal helt overordnet bidrage til at udvikle Danmarks forhold til Tyskland, som en vigtig værdimæssig, økonomisk, politisk og kulturel partner. Der skal derfor være fokus på samarbejde, dialog og gensidighed i de konkrete aktiviteter og events og i det organisatoriske set-up for indsatsen.

 Det konkrete mål for Danmarks indsats for kulturudveksling med Tyskland i 2018-2020 er at styrke og opprioritere kulturudvekslingen mellem de to lande med henblik på at etablere nye og langsigtede samarbejdsrelationer. Formålet med kultursamarbejdet er også at sikre større synlighed i befolkningerne om hinanden i de to lande og om værdifællesskab- og forskelle.

Indsatsen er opdelt i to dele:

1. 2018: Fokus på det europæiske perspektiv i dansk-tyske kulturelle forbindelser. Det sker i forbindelser med en række dansk-tyske samarbejdsprojekter, der bidrager til bl.a. markeringen af det Europæiske Kulturarvsår.
 2. 2018-2020: Danmark vil skabe større kunstnerisk fodfæste i de tyske delstater og optimere allerede etablerede kunstneriske platforme. Samtidig skal dansk kulturturisme intensiveres i forhold til det tyske marked, og dansk kulturturisme skal markedsføres i Tyskland.

Samarbejdspartnere bag indsatsen i Tyskland:

Den dansk-tyske kultursatsning i 2018-2020 bliver tilrettelagt i et samarbejde mellem Kulturministeriet, Den Danske Ambassade i Berlin, samt Statens Kunstfond, danske kulturinstitutioner, kunstnergrupper og enkeltstående kunstnere. De tyske samarbejdspartnere består af kulturinstitutioner og -aktører, samt det tyske Udenrigsministerium. Kultursatsningen er forankret i Det Internationale Kulturpanel, som er et tværministerielt samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet, og Erhvervsministeriet og centrale kulturaktører.